Insekter som sterolkilde for Atlanterhavslaks
Startdato: 1. januar 2015
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: Norges forskningsråd
Samarbeidspartner: Bioforsk Bodø, Protix, University of Sterling
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Kolesterol er essensielt for mange fysiologiske prosesser. Den gir struktur til cellemembraner og er en forløper for gallesyre, steroidhormoner og vitamin D. Vertebrater, som mennesker og fisk, har en egenproduksjon av kolesterol og trenger ikke å få dette tilført fra maten. Fytosterol, planteverdenens ekvivalent for kolesterol, er hos mennesker kjent for dens evne til å senker kolesterol i blodet. Det antas å skje ved at både opptak og produksjon av kolesterol reduseres. I Atlanterhavslaks har høye nivåer med fytosterol i dietten blitt assosiert med økt akkumulering av fett og økt fett i blod.

Protein og fett fra insekter begynner å bli en realistisk kilde til fôringredienser for oppdrettslaks. Insekter kan ikke produsere kolesterol selv, og er avhengig av en sterolkilde i dietten. Plante-etende insekter får ikke i seg kolesterol fra maten, og noen av disse insektene har derfor utviklet en evne til å gjøre om fytosterol til kolesterol. Om fett fra disse insektene blir brukt i laksefôr, vil en omdanning av fytosterol til kolesterol kunne gi en positiv helseeffekt for laksen.

Målsetting

I dette post-doc prosjektet skal to insektarter (black soldier fly og tangflue) få vokse på ulike marine media (tunikater og tang). Sammensetningen av steroler i insektene vil si noe om insektenes evne til å gjøre om fytosterol til kolesterol. Effekten av fytosterol på fisken vil bli studert ved å bruke en cellemodell og ved å følge bevegelsen av radio-merket kolesterol i sebra fisk. Til slutt skal fett og protein fra insekt brukes i et fôringsforsøk med laks. Dette arbeidet vil gi ny innsikt om insekter som kilde til steroler til Atlanterhavslaks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer