Insektdyrking i Møre og Romsdal
Startdato: 1. september 2015
Sluttdato: 31. august 2016
Finansert av: NFR
Samarbeidspartner: Vikenes AS, Stordal kommune
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Økt press på begrensede ressurser i verden fordrer nytenking innen håndtering av organisk materiale som ikke brukes som menneskeføde. Dette kan blant annet oppnås gjennom å fôre insekter med denne organisk materiale. Insekter har en god evne til å konvertere organisk materiale til høykvalitets protein og lipider, med stort potensial for bruk som dyrefôr og spesielt fiskefôr.

Målsetting

I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvilke typer insekter og hvilke typer regionalt tilgjengelig organisk materiale insektene kan fôres med for å fremstille optimale ingredienser til fiskefôr. For å bruke insektsprotein i fôr til oppdrettsnæringen, er man avhengig av store og stabile leveranser. Dette betyr at insektsprodusenten må ha tilgang på store og stabile volum av organisk materiale som insektsfôr. Sunnmøre har en relativt stor næringsmiddelindustri (Orkla, Ringdal, Tind, Norsk Sjømat m.fl.) og en stor marin bransje knyttet til fisk/oppdrett m.m. Dette gir nærhet og tilgang på store volum av organisk materiale i form av restprodukter fra aktørene innen disse bransjene som kan brukes til insektdyrking. Sammensettingen av næringsstoffer i insektene avgjøres av hvilken art som benyttes og delvis av hvilket fôr insektene får. Det er viktig å få avdekket hvilke insekter som kan avles frem basert på lokalt tilgjengelig organisk materiale og hva som blir sammensettingen og kvaliteten i de prosesserte produktene (bl.a. protein) som kommer ut av kombinasjoner av ulike typer insekt og ulike typer fôr, samt hvilke kombinasjoner som egner seg best i fiskefôr. Det er dette vi vil avdekke gjennom omsøkt prosjekt. Målet er å fremskaffe dokumentasjon som danner grunnlag for etablering av en insektsprodusent i Stordal på Sunnmøre.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer