Innhold av kontaminanter og fettsyrer i Atlantisk villaks
Startdato: 1. februar 2015
Sluttdato: 15. desember 2015
Finansert av: NIFES
Samarbeidspartner: HI
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Det har vært gjort mange analyser av fremmedstoffer i norsk oppdrettslaks, mens det har vært lite data om nivået av både persistente organiske miljøgifter og metaller i norsk villaks. Dette prosjektet er et samarbeid med Havforskningsinstituttet, hvor prøvemateriale samlet inn i regi av et større prosjekt utnyttes til å gi et verdifult datagrunnlag for å kunne sammenligne oppdrettslaks og villaks med hennsyn til mattrygghet.

Målsetting

Målet med prosjektet er å skrive en artikkel til en internasjonal journal om innholdet av fremmedstoffer og fettsyrer i villaks.

Publisert litteratur om både kontaminanter og fettsyrer i Atlantisk villaks er begrenset, her er det samlet inn et stort prøvemateriale og analysert for mange forskjellige kontaminanter.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer