iCod 2.0: funksjonell genomikk i torsk
Startdato: 1. september 2014
Sluttdato: 30. august 2018
Finansert av: Norges Forskningsråd
Prosjektet ledes av: Universitetet i Bergen

Bakgrunn

Det slippes stadig ut nye miljøgifter i naturen. For å kunne si noe om hvordan disse miljøgiftene påvirker organismer i naturen velger en ofte å undersøke enkelte nøkkelarter nærmere. Atlanterhavstorsk har blitt brukt i miljøovervåkning gjennom mange år. Sekvenseringen av genomet til torsken åpner for nye muligheter for detaljerte undersøkelser av hvordan denne arten påvirkes av miljøgifter på molekylært nivå.

Målsetting

Målet med prosjektet er å studere effekter av «nye» miljøgifter som påvises i polare og arktiske områder. Samtidig vil prosjektet undersøke effektene av eksponering for blandinger av disse stoffene, også sammen med tradisjonelle miljøgifter som oljerelaterte forbindelser og PCBer. Prosjektet vil bruke Atlanterhavstorsk som modellorganisme, og studere effekter på ulike molekylære nivåer, så som RNA, protein og metabolitter.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer