Gruvedrift og sjømatttrygghet - effekter av utslipp fra gruveindustrien
Startdato: 20. august 2013
Sluttdato: 31. desember 2014
Finansert av: NIFES
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Med planlagt oppstart av flere nye gruver i Norge har det blitt økt fokus på mulige negative konsekvenser av utslipp av prosesskjemikalier og tungmetaller på det marine miljøet og for sjømattrygghet. For mange av kjemikaliene det er snakk om foreligger veldig begrenset informasjon om mulig giftighet for fisk. Vi ønsker derfor å se nærmere på effekten noen av de aktuelle stoffene har på fisk.

Målsetting

Bruke cellekulturstudier til å se på cytotoksisitet og hvilke cellulære mekanismer som påvirkes av utvalgte prosesskjemikalier og tungmetaller. Bruke transkriptomikk og proteomikk for å finne biomarkører som indirekte mål på toksisitet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer