Fra organisk restafvall til fôrressurs: insektens rolle i bioøkonomien
Startdato: 1. januar 2017
Sluttdato: 31. desember 2019
Finansert av: Forskningsrådet
Samarbeidspartner: Norsk institutt for bioøkonomi, University of Namur, Walloon Agricultural Research Centre, Leiden University Medical Center, Wageningen University and Research Center
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Insekter er meget effektive i å omdanne organisk avfall til verdifulle proteiner til bruk for fôrindustrien. Mange vitenskapelige studier har vist at insektmel er høykvalitets proteinkilder i dyrefôr. Dette gjelder spesielt for fisk og fjørfe, som også spiser insekter i sitt naturlige miljø. Ny avfallsbasert insektindustri utfordrer det tradisjonelle synet på organisk avfall, ved å vurdere dette som en ressurs både ved å redusere mengden avfall og å ta vare på de verdifulle næringsstoffene i avfallet. Insektindustrien skaper imidlertid også nye utfordringer for den insektproduserende industrien, fôrprodusenter og tilsynsorganer. Nye problemstillinger inkluderer: hvilke organiske avfallsstrømmene finnes i Norge, som er økonomisk og praktisk mulig å bruke i en norsk insektindustri? Hvilke insektarter egner seg til å spise dette avfallet og under hvilke forhold kan man drive insektproduksjonen på de ulike avfallsstrømmene? Hvis vi bruker organisk avfall, vil dette påvirke trygghet ved bruk av insekter og insektprodukter? Hvordan ser myndighetene på denne nye fôrressursen? Hvordan kan vi sikre at kommersielle insektprodukter bare inneholder insekter og at disse har blitt fôret med lovlig organisk avfall? ENTOFÔR tar sikte på å løse disse problemene gjennom sitt konsortium av forskere fra flere disipliner (økonomi, samfunnsfag, entomologi, fiskeernæring og fôrtrygghet) og industrien (organisk avfall-, insekt- og fôrindustri) med: (1) Kartlegging av økonomisk levedyktige, samt lovmessig og biologisk egnede organiske avfallsstrømmer som kan brukes til insektsproduksjon, (2) Å bygge kunnskap som kan lede til oppstart av et nasjonalt insektsproduksjonsenter, og (3) Å optimalisere insektprosessering og utvikle et kvalitetssikringsystem for insekter og insektprodukter for å forutse regelverksutviklingen for bruk av disse i fôrindustrien.

 

Målsetting

Hovedmål:

Å produsere kunnskap og verktøy som, bedrifter og andre relevante aktører trenger for å skape og utvikle en insektindustri for fôrproduksjon i Norge

Delmål:
1. Å identifisere typer organisk avfall i Norge som kan være relevant for insekt produksjon som råvarer til animalsk fôr.
2. Å evaluere og etablere dyrkning av relevante insektarter for å konvertere organisk avfall til fôrråvarer
3. Å utvikle funksjonelle fôrråvarer basert på insekter
4. Å utvikle metoder basert på proteomikk for å detektere ulovlig avfall brukt i insektoppdrett
5. Validering og ‘wide scope screening’ av plantevernmidler og mykotoksiner av insekter fôret med organisk avfall
6. Kommunikasjon med relevante aktører og formidling av resultater

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer