Forekomst av helseskadelige parasitter i fisk som omsettes i EU
Startdato: 1. februar 2013
Sluttdato: 1. februar 2016
Finansert av: EU
Prosjektet ledes av: LARPRO Engineering SL, Vigo, Spain

Bakgrunn

NIFES er en av hovedaktørene i EU-prosjektet – Parasite risk assessment with integrated tools in EU fish production value chains – PARASITE. Prosjektets konsortium består av 15 FoU-partnere, i tillegg til 6 fiskeribedrifter deriblant fra Norge. NIFES leder prosjektets arbeidspakke for kartlegging av parasittforekomst i 10 av de kommersielt viktigste fiskeslagene fra de største europeiske fangstområdene inkludert Nordsjøen og Norskehavet. Arbeidspakken inkluderer dessuten kartlegging av parasittforekomst hos flere av de vanligste importerte fiskeslagene i Europa, deriblant oppdrettet Pangasius, også kalt haimalle, fra Vietnam, og tunfisk fra Filippinene.

Målsetting

Enkelte vanlige parasitter hos villfanget marin fisk slik som larver av rundmark, på norsk kalt kveis, er viktig av hensyn til mattrygghet og estetisk produktkvalitet. Prosjektets hovedmålsetting er å skaffe det vitenskapelige grunnlaget for utvikling av et effektivt forvaltnings- og kontrollregime med hensyn til potensielt helseskadelige parasitter i fisk og fiskeprodukter som omsettes på det europeiske markedet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer