Fordøyelighet og behov for mikromineraler hos laks (APREMIA)
Startdato: 1. januar 2015
Sluttdato: 30. juni 2019
Finansert av: Norges forskningsråd
Samarbeidspartner: King's College London, National Food Institute DTU, Havforskningsinstituttet, Skretting ARC
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

De marine råvarer til laksefôr er begrensede og erstatning av disse med andre råvarer vil endre både nivå og den totale sammensetningen av mineraler i fôret. Erstatning med planteingredienser vil også redusere biotilgjengeligheten av mineraler på grunn av tilstedeværelsen av plantefiber og fytat. Den lavere biotilgjengeligheten av mineraler i moderne fôr vil derfor påvirke behovet av mineraler som kreves for å ivareta fiskens helse og robusthet, samt øke miljøbelastningen av mineraler tapt via avføringen. Høye tilskudd av mineraler til fiskefôr i dag, hovedsakelig basert på forholdsregler, kan også påvirke hverandre med tanke på opptak i tarmen og i deres biologiske funksjoner. Den kjemiske formen (f.eks uorganiske eller organiske former) av tilsatte mineraler kan ha betydning for deres biotilgjengelighet, men opptaksveiene og vevsfordelingen til de ulike kjemiske formene er ikke klarlagt hos fisk. Etablering av mineralbehov hos atlantisk laks er sterkt avhengig av de kjemiske formene av mineraler i fôringredienser og ferdige fôr, samt samvirkende faktorer som kan øke behovet. I prosjektet vil vi utvikle en kjemisk «specierings»metode for utvalgte mineraler for å forutsi mineralfordøyelighet basert på fordelingen av de kjemiske formene i fôret. Vi vil benytte in situ og in vitro hurtigmetoder for å studere opptak av mineralene i tarmen, og faktorer som kan påvirke biotilgjengeligheten. Basert på fordøyelighet- og tilgjengelighetstudiene, ønsker vi å reetablere trygge minimums behov for sink, mangan og selen for optimal vekst og robusthet hos oppdrettslaks fôret med fremtidige miljøvennlige fôr.

Målsetting

Hovedmålene i dette prosjektet er:

1. Å undersøke om analyse av ulike former av mineraler kan brukes som et prediktivt mål på mineralfordøyelighet hos Atlantisk laks.
2. Å studere biotilgjengelighet av mineraler gjennom absorpsjonsstudier i tarm, samt opptak og fordeling av ulike kjemiske former av mineraler i in vitro eksperimenter.
3. Å estimere praktiske og betingede behov for sink, mangan og selen i fremtidens fôr til Atlantisk laks i sjøvann, basert på etablerte og nye biomarkører for mineralbehov.
4. Basert på mineralnivå i fôr, fordøyelighet, fôrinntak og mineralretensjon i fôringsforsøk vil vi beregne miljøbelastningen av mikromineraler i lakseoppdrett under varierende driftsforhold, inkludert bruk av triploid laks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer