Overvåkings- og kartleggingsprogram forurensede fjorder og havner
Startdato: 1. januar 2016
Sluttdato: 13. desember 2018
Finansert av: Mattilsynet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet Forurensede havner og fjorder har som formål å skaffe fram kunnskap om forurensende stoffer i fisk og sjømat som fangstes ved rekreasjonsfiske og til privat konsum.
Alle involverte aktører har ansvaret for at fisk som omsettes (i butikker og restauranter) skal tilfredsstille regelverket. Virksomhetene er også underlagt offentlig kontroll (tilsyn) og må legge fram for Mattilsynet hvilke vurderinger og tiltak som er gjort for å nå målene om trygge fisk- og sjømatprodukter. Når det gjelder fisk og sjømat fangstet til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for at maten er trygg. For å nå fram til fritidsfiskere/ konsumenter av selvfangst har Mattilsynet utarbeidet advarsler (kostholdsråd), både av generell karakter og råd rettet mot sårbare grupper. Alle rådene er lagt ut på matportalen.no.

Målsetting

Programmet skal i perioden 2016-2018 foregå med fokus på Årdalsfjorden og Førdefjorden. Årdalsfjorden har i dag advarsel for PAH, bly og kadmium i skjell, basert på undersøkelser i 2002. Området er tilknyttet til en større ferskvannsinnsjø og industrier. Rekreasjonsfiske er utbredt. Det skal kartlegges innhold av forurensende stoffer i fisk, krabbe og skjell.
I Førdefjorden er det planlagt lagring av gruvedriftsavgang. Der ønsker vi å lage en liten basisundersøkelse, for å så eventuelt kunne følge med på eventuelle forandringer og betydningen for sjømatstrygghet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer