EUthyroid - Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe
Startdato: 1. juni 2015
Sluttdato: 31. mai 2018
Finansert av: EU Horizon 2020 No 634453

Målsetting

Jodmangel er den viktigste risikofaktoren for utvikling sykdom i skjoldbruskkjertelen blant både barn og voksne. Struma er en velkjent følge av jodmangel, men det er mindre kjent hvilken betydning skjoldbruskkjertelens hormoner har for regulering og utvikling av viktige organer. Det anbefales at gravide og ammende kvinner sikres et tilstrekkelig jodinntak for dermed å skape optimale betingelser for barnets utvikling. Selv mild jodmangel under graviditeten kan hemme hjernens utvikling hos det ufødte barnet og dermed påvirke intelligensnivået negativt. Jodmangel er faktisk på verdensbasis den mest utbredte årsak til de former for hjerneskade som kan forebygges og Verdens helseorganisasjon (WHO) har i mange år advart om at befolkningen i Europa i økende grad rammes av konsekvensene av jodmangel.

EUthyroid prosjektet er det første felles europeiske initiativ som skal undersøke jodinntaket i Europa. Prosjektet skal danne grunnlag for utviklingen av metoder til sikring av et harmonisert og forbedret jodinntak i Europa i samarbeid med nasjonale myndigheter.

EUthyroid prosjektet består av 31 partnere fra 28 land og samler dermed kompetansen til en rekke anerkjente eksperter i epidemiologi, endokrinologi, ernæringsfysiologi og helseøkonomi. I tillegg er den verdensomspennende organisasjonen Iodine Global Network (IGN) med i prosjektet. IGN er med sine organisatoriske samarbeidspartnere og ca 100 regionale og nasjonale kontaktpersoner opptatt av å bekjempe jodmangel. Dette nettverket vil være med på å sikre at de metoder og resultater som oppnås i EUthyroid prosjektet spres ut og implementeres av nasjonale helsemyndigheter i de enkelte land. 23 av medlemslandene i EU (unntatt Kypros, Litauen, Luxembourg, Malta og Romania) deltar i EUthyroid prosjektet. Dette utgjør 95% av EUs befolkning. Dessuten deltar fem andre land fra vest og sentral Europa (Island, Israel, Makedonia, Norge og Sveits) i prosjektet

Målsetting

Nettverket av forskere skal undersøke nåværende jodinntak og om jodmangel har helsemessige konsekvenser i de landene som er med i prosjektet. Det vil spesielt bli lagt fokus på gravide kvinner og de potensielle følger jodmangel kan ha for barnets intellektuelle utvikling. Prosjektet omfatter følgende tiltak:

1. Innsamling av standardiserte data om befolkningens jodinntak
2. Sammenligning av nasjonale registerdata vedrørende sykdom i skjoldbruskkjertelen og kostholdsrelaterte forhold
3. Harmonisering og standardisering av datainnsamling
4. Analyse av kost-nytte-forholdet av eksisterende jodberikingsprogrammer
5. Utvikle målemetoder for å sikre et bedre og enhetlig jodinntak
6. Analyse tre «mor-barn-studier» fra regioner med ulikt jodinntak

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer