Ernæringsbehov hos oppdrettsfisk

Advanced Research Initiatives for Nutrition and Aquaculture

Ernæringsbehov hos oppdrettsfisk
Startdato: 1. januar 2012
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: EU Integrated project
Samarbeidspartner: INRA, UoS, CSIC, HCMR, ULPGC, HAKI, WU, USI; CCMA, BIOMAR, SPAROS, VDS, GIFAS, BIOCIV, NOREL, KARAS, ADSA, AquaTT
Prosjektet ledes av: INRA, Frankrike

Bakgrunn

Bærekraftig utvikling av europeisk fiskeoppdrett er avhengig av tilgjengelighet, miljømessig bærekraft av fôr og større uavhengighet av fiskemel og fiskeolje . Den europeiske akvakulturindustrien tar i større og større grad bruk fôr basert på alternative fôrråstoff, men det ligger en begrensning i manglende kunnskap for å sikre helse og velferd hos fisk ved ikke å kjenne næringsstoffbehovet til artene og hvordan nye fôrråvarer kan endre den ernæringsmessige sammensetningen av sluttproduktet. Langsiktige effekter av å bruke fôr basert på alternative råstoff som omhandler hele livssyklus av de frem største oppdrettsartene i Europa vil identifiseres i ARRAINA . For å svare på denne utfordringen, vil ARRAINA definere og gi fullstendige data på behov for næringsstoff i alle livsstadier til alle de fem artene, og med fôr basert hovedsakelig på planteråvarer. Ved å utvikle innovative vektorer til å levere spesifikke næringsstoffer i tidlige livsstadier, vil ARRAINA øke ytelsen betydelig på alle fysiologiske stadier og dermed forbedre den generelle effektiviteten i produksjonen av fisk. ARRAINA vil etablere målrettede prediktive verktøy for å vurdere langsiktige fysiologiske og miljømessige konsekvenser av disse fôrene. Denne kunnskapen vil gi fleksibilitet i bruken av ulike fôringredienser i utformingen av kostnadseffektive, miljøvennlige fôr, og som sikrer produksjon av sjømat av høy ernæringsmessig verdi og kvalitet.
ARRAINA skal designe og levere nye banebrytende kurs i fiskeernæring for å øke forskningskapasiteten og kompetansen, særlig i landene i det utvidete EU. Ved å utvikle anvende nye verktøy og løsninger av teknologisk interesse i samarbeid med SMEs og industriaktører. ARRAINA vil ytterligere styrke båndene mellom det vitenskapelige miljøet og EU’s fôrindustri og vil bidra til å øke produktiviteten, og styrke havbrukssektoren og gi konkurransefortrinn til hele sektoren på et globalt nivå.

Målsetting

WP1. Det overordnede målet er å identifisere og validere biomarkører for å bli brukt som integrerende verktøy og dermed kunne måle og forutsi vekstresponser, metabolske og helseeffekter, til bruk i de andre arbeidspakkene. Denne tilnærmingen omfatter også bruk av i silico -og in vitro -modeller for å bistå biomarkør forskning og mekanistisk modellering av ernæring på fiskens ytelse.

WP3. Styrke kunnskapen om næringsstoffbehov av atlantisk laks ( Salmo salar ) , regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), karpe (Cyprinus carpio ), sea bass (Dicentrarchus labrax) og sea bream (Sparus aurata), og ved å gi pålitelige kvantitative data på kritiske punkter gjennom hele livsløpet.

WP4. Å bestemme og kritisk vurdere virkningene av langsiktig bruk av bærekraftige fôr, basert på høye andeler planteråvarer. Responsparametre er vekst, metabolisme og produktkvalitet av atlantisk laks, regnbueørret, gilthead sea bream , havabbor og karpe gjennom hele produksjonssyklusen.

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer