Ernæringsbehov hos morfisk av rognkjeks
Startdato: 1. februar 2014
Sluttdato: 30. juni 2016
Finansert av: Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond
Samarbeidspartner: Nofima
Prosjektet ledes av: Akvaplan NIVA

Bakgrunn

Stamfisk er kjønnsmoden fisk som gir rogn og melke og dermed er opphav til neste generasjon. Det er viktig at denne fisken får et næringsrikt og balansert fôr, fordi stamfiskfôret danner grunnlag for næringsinnholdet i plommesekken som er grunnlaget for vekst og utvikling av embryo (foster) og tidlige larver. God behandling av stamfisken gir grunnlag for god vekst og utvikling hos avkommet helt frem til voksen alder. I dette prosjektet vil vi undersøke om rognkjeks stamfisk som får et kommersielt fiskefôr får dekket behovet for alle næringsstoffer. Vi vil derfor sammenligne nivåene av næringsstoffer i egg fra fisk som har vært holdt i fangenskap og fôret med nivåene i egg fra nyinnfanget villfisk, som vi antar har en god ernæringsprofil. Vi analyserer også fôrprøver. Dersom egg fra oppdrettsfisk og villfisk har ulike nivå av enkeltnæringsstoffer vil fôret måtte justeres. Resultatene fra dette studiet vil også gi bedre grunnlag for å velge næringsstoffer som bør studeres nærmere.

Målsetting

Identifisere eventuelle ernæringsmangler i kommersielt stamfiskfôr for rognkjeks ved å undersøke forskjeller mellom ernæringsprofilen i egg fra fisk som er holdt i fangenskap og fôret med ernæringsprofilen i egg fra villfanget.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer