Epigenetiske endringer i fisk og menneske som resultat av ernæring og fremmedstoff-eksponering
Startdato: 1. september 2013
Sluttdato: 31. desember 2018
Finansert av: Norges Forskningsråd
Samarbeidspartner: Nord Universitet, CeMM
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Næringsstoff og fremmedstoff kan påvirke hvordan gener avleses gjennom endringer i epigenetiske fenomen (for eksempel DNA metylering og histon-forandringer). En kan si at gener blir ”skrudd på” eller ”skrudd av” uten at selve DNA-sekvensen endres. Dette kan igjen føre til at celler/organer/organismer får endret sine fysiske og fysiologiske egenskaper. Det er derfor viktig at vi forstår bedre hvordan disse prosessene påvirker fiskehelse, så vel som human helse. I dagens oppdrett benyttes et fôr som inneholder planteråvarer og har en sammensetning som er annerledes enn tidligere. Plantebaserte fôr kan gi en endret tilgang til metylgrupper som er nødvendig for at metyleringsmønsteret på DNA skal dannes. Hypotesen i dette prosjektet er at mengden 1-C næringsstoffer i fôret påvirker genuttrykkspotensialet for sunn vekst via epigenetisk DNA metylering av arvestoffet hos laks. Vi vil kombinere metabolom, transkriptom og epigenomikk.

Målsetting

Målet er å øke potensialet for sunn vekst i tidlige livsstadier ved å optimalisere tilgangen på 1-C næringsstoff for gonader, egg og gjennom smoltifisering. Dette skal optimaliseres gjennom en bedre mikroæringstoffsammensetning a) gonadene, b) egg og c) smoltifisering. Dette skal nås ved å koble endret metabolisme, endret transkripsjon samt epigenetisk regulering med ernæringsmessige sammensetningen av foreldrenes fôr, plommesekkens næringsstoffinnhold og smoltifiserings fôr som setter det fremtidige potensialet for sunn vekst.

I samarbeid med våre samarbeidspartnere har vi en unik mulighet til å:
a) styrke sunn vekst gjennom meiotisk epigenetisk regulering ved å analysere gonadene av fisk fôret med tre forskjellige nivåer av 1-C næringsstoff i løpet av et livslangt fôringsforsøk (WP1)
b) korrelere plommesekk mikronæringstoff status med genuttrykk og DNA metylering profiler av immun og lipid relaterte gener embryoer (WP2)
c) Styrke sunn vekst gjennom mitotisk epigenetisk regulering via en langsiktig smoltifisering fôringsforsøk (WP3)

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer