En fullskalaproduksjon av laks med lavt innhold av EPA og DHA i fôret – betydning for struktur av tarm og tarminflammasjon
Startdato: 1. desember 2013
Sluttdato: 30. juni 2014
Finansert av: FHF
Samarbeidspartner: CAC AS
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Tilgang på fiskeolje er den enkeltfaktoren som på kort sikt vil begrense videre vekst i produksjonen av laks dersom nivå av marine omega-3 fettsyrer skal opprettholdes på dagens nivå der EPA+DHA utgjør 7.5% av fettet i fôret. Imidlertid er laksens faktiske ernæringsbehov for marine omega-3 fettsyrer ikke kjent, men offisielle tabeller (som NRC 2011) indikerer 0.5-1.0% av fôret, noe som tilsvarer 1.5-3.0% av fettet i fôret. Rapporten ”Fett for fiskehelse” (2013) konkluderer at ”Det er ikke vist klart om fettakkumulering i tarmceller påvirker inflammasjon i tarm som igjen kan påvirke fiskens helse og velferd. Det kan også tenkes at fettakkumering som ikke er kronisk, men som avtar over tid etter et måltid ikke har negative helseeffekter for fisken. Kunnskap bør fremskaffes som viser om fettakkumulering i tarmceller indusert av endret fettsyresammensetning i fôret gir negative konsekvenser for fiskens helse, og hvilke minimumsnivå av EPA og DHA som er optimalt for god tarmhelse.” Dette prosjektet er en utvidelse det pågående fullskala CAC forsøket der Atlantisk laks fôret med to nivåer ulike av EPA+DHA (lav og standard) utvides med analyser av tarmhelse – struktur og fettakkumulering i tarm i forhold til kronisk inflammasjon i tarmvevet.

Målsetting

Målet med prosjektet er a) å forstå sammenhengen mellom endret fettsyresammensetning i fôr og eventuell fettakkumulering i tarmceller; b) å finne ut om det er sammenheng mellom fettakkumulering i tarmceller og endring i tarmstruktur og inflammasjonsstatus, og c) å formidle kunnskapen åpent til alle i næringen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer