Eicosanomics - metode og analyse av eikosanioider i plasma og vev
Finansert av: NIFES
Samarbeidspartner: Helse Vest
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Eikosanoider er kjemiske forbindelser avledet fra flerumettede fettsyrer (PUFA) gjennom ulike enzymsystemer som cyklooksygenase, lipoksygenase og cytokrom P450 og er vidt utbredt i virveldyr og virvelløse dyr. Eikosanoider forekommer i nesten alle kroppsvæsker og vev fra dyr, og har et bredt spekter av spesifikke fysiologiske funksjoner. Forståelsen av funksjonene til eikosanoidene hos fisk (f.eks forskning innen ernæring, fysiologi, reproduksjon, etc) krever utvikling av robuste metoder. Kvantitativ måling av eikosanoider i væsker eller organer påvirkes lett av mange forstyrrende faktorer som bedøvelse, prøvetaking, ekstraksjonsprosedyrer og in vitro forhold som kan stimulere produksjonen av eikosanoider i ettertid og påvirker deres konsentrasjonsnivåer betraktelig. Derfor bør prosedyrene for å analysere disse forbindelsene være selektive, følsomme og pålitelige.

Målsetting

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle sensitive, selektive og pålitelige LCMS metoder for å bestemme nivåene av eikosanoider i forskjellige fiskevev (lever, hodenyre, etc) eller væsker (fullblod, plasma, medier fra cellekultur) i samarbeid med ulike forskningsprosjekter innen fiskeernæring.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer