Effekt av olje og PAHer på beinutvikling i hyse

Vurdering av langsiktige effekter av oljeeksponering på tidlige livsstadier av atlantisk hyse ved hjelp av "state-of-the-art" genomic verktøy (forskerprosjekt - Havet og kysten).

Effekt av olje og PAHer på beinutvikling i hyse
Startdato: 1. februar 2014
Sluttdato: 1. desember 2016
Finansert av: Norges Forskningsråd
Samarbeidspartner: Havforskningsinstituttet, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning ved NTH (SINTEF), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA),National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA (USA), University of Bergen, University of Plymouth (UK).
Prosjektet ledes av: Havforskningsinstituttet

Bakgrunn

Deformiteter hos fiskelarver som følge av eksponering for olje og oljekomponenter har tidligere blitt demonstrert både etter store oljekatastrofer og i kontrollerte forsøk. Et nylig studie på torsk indikerte at råolje påvirkning kan påvirke balansen mellom benresorpsjon og bendannelse på en negativ måte (Olsvik et al. 2011 ). I tillegg viste et annet studie på torskelarver at dispergert råolje påvirket transkripsjon av flere gener som er involvert i vitamin A signalering og metabolisme veien ( Olsvik et al . Upubliserte resultater) . Vitamin A , gjennom sin aktive metabolitten retinsyre , er involvert i flere viktige utviklingsprosesser også rapportert å bli påvirket av olje forurensninger som lem og skjelettutvikling og pigmentering ( Meier et. Al . 2010 ). Flere av PAHene i råolje som fenantren, benzo(a)pyren, pyren, fluoren og krysen har også blitt identifisert i vegetabilske oljer som følge av prosessering. Vegetabilske oljer erstatter i økende grad marine oljer i fiskeôr. Selv om giftigheten av flere vanlige PAHer har blitt undersøkt tidligere, er giftigheten av de lette PAH mindre kjent. Spesielt deres effekt på vitamin A metabolisme og bein utvikling forblir uklar.

Målsetting

Vi ønsker i dette prosjektet å undersøke om oljeforrurensing har en effekt på beinutvikling og vitamin A metabolisme i tidlige livsstadier til hyse. Vi ønsker også å undersøke effekten av enkelte lette PAHer som ikke bare er relevant for oljeforurensing men også for vegetabilske oljer brukt i fiskefôr.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer