Barnehageprosjektet

Betydningen av kosthold for læring hos førskolebarn

Barnehageprosjektet
Startdato: 1. oktober 2014
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: FHF
Samarbeidspartner: RKBU Uni helse, LMU München, Tyskland
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Sild og makrell er gode kilder til fettsyrene EPA og DHA, har en høy proteinkvalitet og er gode kilder til vitamin D og inneholder noe jod. Marine omega-3 fettsyrer og jod er assosiert med positiv effekt på kognitive funksjoner. I observasjonsstudier har man funnet positiv sammenheng mellom sjømatinntak og kognitiv funksjon, men resultater fra randomiserte intervensjonsforsøk med enkeltkomponenter slik som omega-3 kapsler viser sprikende resultater. Sjømat inneholder flere av næringsstoffene som kan forklare en positiv effekt, men foreløpig er det ikke gjennomført intervensjonsstudier med sjømat på barn og unge. I denne studien tester vi i en ikke-blindet, randomisert intervensjonsstudie om inntak av sild og makrell vil forbedre kognitiv funksjon hos barn i alderen 4-6 års alderen. I studien ble 232 barn tilfeldig delt inn i to grupper der den ene gruppen mottok måltider tre ganger i uken som inneholdt fet fisk (sild/makrell), mens den andre gruppen mottok måltider som inneholdt kjøtt (okse, kylling, kalkun, lam). Spiseforsøket foregikk over en periode på fire måneder. Ved start og slutt av studien gjennomgikk deltakerne kognitive tester og det ble tatt biologiske prøver. De besvarte spørreskjema om kosthold, fysisk aktivitet, søvn og psykisk helse.

Målesetting

Hovedmålet med studien var å studere om regelmessig inntak av fet fisk eller kjøtt bedrer læreevnen hos barnehagebarn.
Delmålene med studien var å undersøke om regelmessig inntak av fet fisk eller kjøtt bedrer ernæringsstatusen av fettsyrene EPA og DHA, vitamin D og jod.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer