Alger til mat

Brunalger til mat - dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap.

Alger til mat
Startdato: 1. januar 2015
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: Regionale forskningsfond Vestlandet
Samarbeidspartner: SINTEF Fiskeri og havbruk AS, NOFIMA AS, Værlandet Fiskeredskap AS, Nikøy Eigedom AS, Geir Agnar Landøy Havella, Det kongelige selskap for Norges vel
Prosjektet ledes av: Seaweed AS

Bakgrunn

Tare dyrking er en ny potensiell havbruksnæring i Norge. Det eksisterer ikke et spesifikt regelverk med hensyn på mattrygghet for makroalger, og det er derfor opp til produsentene å dokumentere at produktene er trygge. Prosjektet vil derfor analysere de ulike tareartene for fremmedstoffer og mikrobiologiske patogener i regi av NIFES. Videre er det liten erfaring med prosessering av tare og NOFIMA bidrar med å finne egnede metoder. Selve dyrkingsprosessen er også relativt ukjent og det er et mål å etablere kimplanteproduksjon, begge deler i samarbeid med SINTEF.

Målsetting

Hovedmål
Etablering av hel verdikjede for dyrking av tare og produksjon av trygge og sunne matprodukter for et nasjonalt og et internasjonalt marked hos Seaweed AS, gjennom utvikling og implementering av forskningsbasert kunnskap i samarbeid med ledende kompetansemiljøer.

Delmål 1
Analysere og vurdere dyrket tare med hensyn til risikofaktorer slik som jod, fremmedstoffer og mikrobiologi, for å sikre helsemessig trygge råvarer og matprodukter.

Delmål 2
Muliggjøre effektiv, trygg og bærekraftig produksjon gjennom å finne egnede prosesseringsmetoder og prosessbetingelser, inkludert framgangsmåte for effektiv rensing og fastsetting av temperaturkrav.

Delmål 3
Ha etablert tilpassede dyrkningsmetoder for de 3 utvalgte tareartene for å sikre stabil og forutsigbar produksjon og kvalitet på råvarene. Dette innebærer etablering av styrt kimplanteproduksjon av sukkertare, butare og fingertare i et landbasert anlegg, og strategi for biomasseproduksjonen i sjøanlegget for optimalisert utnyttelse av dette til produksjon av høy-kvalitets tare.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer