Foto: NIFES

Fytosteroler fra planter brukes som helsekost for mennesker fordi det senker nivået av kolesterol i blodet. En ny studie ved NIFES tyder på at det ikke er like sunt for laksen.

Fytosteroler ligner på kolesterol i oppbygning, men finnes kun hos planter. Spesielt rapsolje er rik på fytosteroler. I studien ble laks fôret gjennom 6 måneder med dietter med høyt innhold av planteprotein sammen med enten fiskeolje, eller dietter der 80 % av fiskeoljen var byttet ut med ulike typer planteoljer.

– Laksen som fikk 80 % rapsolje sammen med planteprotein i kosten fikk økt fettproduksjon i lever, og dermed også mer fett i blodet, sier Nina Liland, forsker ved NIFES.

Fytosteroler og kolesterol er fettløselige stoff som sørger for å opprettholde strukturen i cellemembranene våre. Fytosteroler finnes i planter, mens kolesterol finnes kun hos dyr og dermed også i marine råvarer slik som fiskeolje.

I dag erstattes marine råvarer i større grad av planteråvarer i fôret til laksen. Når laks spiser fôr basert på marine råvarer får de i seg mye kolesterol, mens en diett med mye planteråvarer gir mindre kolesterol og mer fytosteroler.

– Laksens normale kolesterolnivåer i blodet er høyere enn hos mennesker og når laks får lite kolesterol i fôret så prøver den å produsere dette selv. Systemet som da settes i gang er det samme som produserer mer fett. Så i stedet for å være kolesterolsenkende, som fytosteroler er for folk, virker det som fytosteroler er fettøkende for laks, forklarer Liland.

Tidligere studier har også vist at planteoljer i fôr til laks gir mer fett i lever. Men det er for tidlig å konkludere med hvilken rolle fytosterolene har for fettlagring i lever, og hva det kan bety for helsen til laksen.

– Om det er fytosterolene alene som gir en økt fettproduksjon eller om det er samspill med flere næringsstoffer, som for eksempel mettet fett, vet vi ikke ennå. Men vi ser at det skjer en endring, og vi må vite hva dette betyr for fiskens helse, sier Liland.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer