Ole Arve Misund på sin første arbeidsdag som NIFES-direktør.
Foto: NIFES

Ole Arve Misund overtok i dag nøklene til sjefskontoret på NIFES. De fikk han av Øyvind Lie, som har ledet NIFES de siste 18 årene.

I dag hadde Ole Arve Misund sin første dag som direktør ved NIFES, etter at han ble utnevnt til stillingen i statsråd 23. oktober 2015.

– Jeg ser frem til å være her de nærmeste årene og være med på å videreutvikle denne viktige organisasjonen, sier han.

NIFES er et uavhengig forskningsinstitutt som forsker på sjømat og ernæring, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det må dokumenteres at norsk sjømat er trygg og sunn, og her kommer NIFES inn som en viktig premissleverandør, sier Misund.

Ny direktør hilser på forrige direktør.

Ny direktør, Ole Arve Misund (t.h.), sammen med nylig avgått direktør, Øyvind Lie.

Den nye direktøren er utdannet cand. scient og dr. philos i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen og har hatt ulike forsker- og lederstillinger, blant annet som forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og senest som administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard.

Han er ansatt på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Misund overtar sjefsstolen etter Øyvind Lie, som har ledet NIFES de siste 18 årene. Lie vil fortsette å jobbe for NIFES, nå som forskningsdirektør.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer