Foto: Helge Skodvin

Det er ingen rester av ulovlige legemidler i oppdrettsfisk, og ingen funn av lovlige legemidler, organiske miljøgifter eller tungmetaller over grenseverdi. Det viser en ny rapport for 2012.

– Det er lave nivå på alt, og dette stemmer med tidligere lave funn, sier Rita Hannisdal, forsker ved NIFES.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt 11 585 fisk for ulovlige stoffer, legemidler, tungmetaller og organiske miljøgifter.

30 prosent av prøvene ble undersøkt for ulovlige legemidler og andre stoffer som er ulovlig å bruke i matproduksjon, som for eksempel steroider. Ingen av disse stoffene ble funnet. 70 prosent av prøvene ble undersøkt for lovlige legemidler, tungmetaller og organiske miljøgifter. I alle prøvene var innholdet av disse stoffene under grenseverdi.

Oppdrettsfisk har lave nivå av uønskede stoffer.

Nedgang i PCBer

I to av prøvene ble det påvist rester av det lovlige lusemiddelet emamektin, og i én prøve ble det påvist cypermetrin. Mengdene som ble funnet lå langt under grenseverdiene.

Innholdet av organiske miljøgifter var også langt under grenseverdi for de stoffene som har grenseverdier, og innholdet av tungmetaller var også lavt. Dette samsvarer med lave funn fra tidligere år.

– Nivået av dioksinlignende PCB, PCB7 og sprøytemiddelet DDT har også gått gradvis nedover over de siste ti årene, sier Hannisdal.

Prøver fra hele landet

Rapporten bygger på analyser av totalt 11 585 oppdrettsfisk, der filet fra 9995 fisk og lever fra 1590 fisk ble analysert. Prøvene ble tatt fra slakterier og fiskeanlegg over hele landet.

Overvåkningsprogrammet har siden 1998 blitt gjennomført etter krav fra EU (direktiv 96/23) som pålegger styresmaktene å kartlegge uønskede stoffer i mat- og råvarer fra dyr. Mattilsynet har ansvaret for prøvetaking og gjennomføring i Norge. NIFES har ansvaret for å analysere oppdrettsfisk.

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer