Høsten 2011 ble det opprettet et faglig råd knyttet til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det faglige rådet erstatter instituttets tidligere styre, og skal bidra til faglig kvalitet og utvikling innenfor instituttets formål og rammer.

Det faglige rådet ved NIFES består av:

  • Karsten Kristiansen (rådets leder). Instituttleder for Biologisk institut, Københavns Universitet. Professor i molekylærbiologi.
  • Kristina Sundell. Hovedstudierektor for grunnutdanningen i zoologi, Zoologiska institutionen, Gøteborgs universitet. Professor i zoofysiologi.
  • Rolf Reed. Instituttleder ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.
  • Liv Elin Torheim. Professor i human ernæring/samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Christer Høgstrand. Professor i økotoksikologi ved Diabetes & Nutritional Sciences Division ved King’s College London.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer