NIFES fra sjøsiden
NIFES fra sjøsiden Foto: NIFES

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) forsker på sjømaten du spiser. Instituttet forsker på ernæring til fisk og på hvordan konsum av fisk og sjømat virker på helsen vår. Instituttet er knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet og gir råd til myndigheter, næring og forvaltning som støtte i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat. I tillegg til forskningen utfører NIFES overvåkningsoppgaver for Mattilsynet. NIFES har fire moderne laboratorier og er nasjonal referanse for en rekke analysemetoder og for parasitter i sjømat.

Instituttet er en nøytral, troverdig og habil kunnskapsleverandør som skal gjøre resultatene av sin forskning kjent nasjonalt og internasjonalt.

NIFES tilbyr utdanning innenfor human ernæring og fiskeernæring for Universitetet i Bergen. Instituttet driver utstrakt formidling gjennom vitenskapelig og popularisert publisering, foredrag og rapporter. NIFES har også redaktøransvar for det internasjonale tidsskriftet Aquaculture Nutrition.

NIFES’ historie går tilbake til 1947, da Avdeling for vitaminundersøkelser ble opprettet under Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. I 2003 ble instituttet skilt ut fra Fiskeridirektoratet, og ble et selvstendig institutt. Samtidig skiftet instituttet navn til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning. NIFES har dag i 138 ansatte fordelt på de ulike avdelingene på Nordnes i Bergen.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer