Torsk i hånd
Foto: Eivind Senneset

NIFES overvåker årlig innholdet av en rekke miljøgifter i reker, lodde, polartorsk og torsk fra Barentshavet, med særlig fokus på sjømattrygghet (miljostatus.no). Nå er en statusrapport for miljøtilstanden i Barentshavet gitt ut av Overvåkningsgruppen.

Rapporten omhandler alle sider ved miljøet i Barentshavet, og sjømattrygghet er en av disse, der NIFES har ansvaret. Resultatene av overvåkningen viser at det er lave nivåer av miljøgifter i sjømat fra Barentshavet. Unntaket er forhøyede nivåer av organiske miljøgifter i torskelever fra noen enkeltfisk.

Les hele rapporten her.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer