Foto: Eivind Senneset/Helge Skodvin

Alexander Krokedal Rønnevik disputerer i dag for PhD-graden ved Københavns Universitet/NIFES med avhandlingen: “Effect of various protein sources on body weight development“.

Høyproteindietter kan motvirke og reversere fedme i dyremodeller, men det er uklart om inntak av forskjellige typer proteiner påvirker fedmeutvikling. Målet med dette arbeidet var å undersøke hvordan proteiner fra forskjellige typer kjøtt og sjømat påvirket utvikling av fedme og andre risikofaktorer for type 2 diabetes. Sammenliknet med et høyt inntak av magert kjøtt, medførte et høyt inntak av mager sjømat til redusert fedmeutvikling i musemodeller. Et høyt inntak av mager sjømat resulterte også i en forbedret glukosetoleranse og et lavere nivå av fettstoffer i blodet.

Det er kjent at proteiner gir en sterkere metthetsfølelse enn sukker og fett, og dette kan være en av årsakene til at proteiner kan redusere utvikling av fedme. Flere av forsøkene som inngår i denne avhandlingen indikerer at proteiner fra sjømat kan virke mer mettende enn proteiner fra kjøtt. For eksempel spiser mus mindre energi, totalt sett, hvis proteinkilden er en blanding av torsk og kamskjell enn hvis proteinkilden er kylling.

Alle de gunstige effektene av torsk og kamskjell kan imidlertid ikke tilskrives økt metthetsfølelse og redusert energiinntak. I et av forsøkene fikk nemlig musene som spiste kylling ikke anledning til å spise mer energi enn musene som fikk torsk og kamskjell. Til tross for at energiinntaket var likt, hadde musene som spiste sjømat fortsatt mindre kroppsfett og var bedre til å regulere konsentrasjonen av blodglukose. Det er fortsatt ikke helt klart hvorfor og hvordan proteiner fra kjøtt og sjømat virker forskjellig på stoffskiftet hos mus, men forskjellene kan bero i at sjømat har et høyt innhold av aminosyrene taurin og glycin. Resultatene har gitt grunnlag for pågående studier med magert kjøtt og mager sjømat i mennesker.

Alexander Krokedal Rønnevik er født i Haugesund i 1982. Han tar doktorgraden ved Københavns Universitet, men har utført store deler av arbeidet sitt ved NIFES i Bergen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer