Foto: Helge Skodvin/Shutterstock/NIFES

Lene Secher Myrmel disputerte 27. januar for PhD-graden ved Københavns Universitet/NIFES med avhandlingen: «Dietary composition and source of macronutrients determine obesity development».

Sammensetningen av proteiner, karbohydrater og fett i kosten vår er av betydning for utviklingen av fedme. Målet med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke videre hvordan endringer i sammensetningen av forskjellige typer med fett, proteiner og karbohydrater påvirker fedme ved bruk av gnagere som modelldyr.

Endringer i kosten i dag er forbundet med et høyere inntak av mer prosesserte og raffinerte karbohydrater som har en høy glykemisk indeks. En høy glykemisk indeks betyr at blodsukkeret stiger kraftig etter inntak. I denne studien ble det undersøkt hvordan karbohydrater med ulik glykemisk indeks påvirket utfallet av høy fett-dietter basert på fiskeolje. Inntak av karbohydrater med en høy glykemisk indeks økte insulinnivået i blodet og hemmet den beskyttende effekten av fiskeolje på utvikling av fedme og inflammasjon. Dette betyr at karbohydrater med høy glykemisk indeks reduserer helseeffekten av fiskeolje. Et høyt innhold av proteiner i dietten i form av melkeproteinet kasein er tidligere vist å kunne beskytte mot utvikling av fedme på en høy fett diett. Dette er vist å være en vedvarende effekt over tid som også kan beskytte mot redusert levetid forbundet med et høyt inntak av fett.

I doktorgraden har man funnet at ulike proteinkilder kan påvirke fedmeutvikling svært forskjellig. Mens melkeproteiner i form av kasein beskytter mot fedme, fører kjøttbaserte proteinkilder som kylling og svin til fedmeutvikling, redusert glukosetoleranse og nedsatt insulin-sensitivitet. Forskjellene mellom de ulike proteinkildene på fedmeutvikling er forbundet med endringer i aktiviteten av det brune fettet, hvor mer aktivt brunt fett kan forbrenne fett og dermed redusere fedme. Dette betyr at ikke bare mengden protein, men også typen protein har betydning for helseeffekten.

Et høyt proteininntak i form av kasein ga også redusert oppsamling av miljøgifter fra kosten. Det reduserte nivået av miljøgifter i fettvevet hos mus som hadde et høyt proteininntak var også assosiert med en oppregulering av gener som er forbundet med avgifting og eliminering av fremmedstoffer i kroppen. Det vil si at et høyt proteininntak kan beskytte mot fedme, men også gi mindre opphopning av miljøgifter i fettvevet.

Lene Secher Myrmel er født i Bergen i 1986. Hun tar doktorgraden ved Københavns Universitet, men har utført store deler av arbeidet sitt ved NIFES i Bergen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer