Kyst Hordaland
Kystlandskap Foto: Helge Skodvin

Den blå åker kan være en god bidragsyter til mer mat, og ikke minst ernæringsmessig riktig mat.

Av Gro-Ingunn Hemre

I et overskuddssamfunn får vi for mye energi i forhold til andre næringsstoffer. Resultatet er fedme, hjerte-og karsykdommer og diabetes. I den fattige del av verden lider fremdeles barn av underernæring. Mangel på jod er det enkeltnæringsstoffet som fører til størst sykdom og barnedødelighet. Fremdeles lider mange av blindhet som følge av for lite vitamin A. Hele befolkningsgrupper opplever høyt stressnivå, og lav læringsevne grunnet mangel på sink og de marine fettsyrene EPA og DHA. Å få nok protein av god kvalitet er også en utfordring.

Nesten all dyrkbar jord er utnyttet, befolkningen øker, og behovet for ernæringsriktig mat øker i takt med befolkningsøkningen. FNs Havrettskonvensjon hadde i mai sitt årlige møte der bruk av fisk for å hindre feilernæring og for å møte behovet for ernæringsmessig riktig mat var eneste tema på agenda gjennom hele tre dagers diskusjon. Store fiskeressurser kan utnyttes på en mer strategisk måte. Peru står for størstedelen av fangsten av anchoveta i verden. I dag går fangsten hovedsakelig til fiskemel og fiskeolje, men Peru har et mål om å øke andelen direkte til humant konsum. Det kan i noen tilfeller være mulig å utnytte fangsten bedre, men det er bred internasjonal enighet om at akvakultur har det største potensialet for å bidra med mer sjømat. Ernæringsmessig kan vi gruppere fisk inn i fire kategorier: feit og mager ferskvannsfisk, og feit og mager saltvannsfisk. Hver av disse kategoriene er spesielle når det kommer til hvilke næringsstoffer de bidrar mest med. For vår helse bør vi spise en blanding av fisk fra både feite og magre fiskeslag. Verdens befolkning spiser i dag absolutt mest ferskvannsfisk; som karpe og malle. Som en god nummer to kommer pelagisk fisk som sardiner, makrell og anchoveta. Selv om det er stor forskjell på de fire fiskekategoriene vil alle bidra med proteiner av høy kvalitet. Avhengig av fettinnhold i fiskeartene vil de også bidra med varierende mengde marint omega-3, men alle bidrar med litt. Sardiner kommer i en særstilling. Hvis du spiser 100 gram hele sardiner får du dekket behovet for EPA og DHA for mer enn 10 dager. I tillegg har den proteiner av høy kvalitet, den har høyt vitamin D innhold, den er rik på fosfor, kalsium og sink, og den er en god jodkilde. Selv om sjømat selvsagt ikke løser alle globale ernæringsutfordringer er det ikke tvil om at fisk er en viktig bidragsyter til både nok mat og riktig mat på verdensbasis. I denne sammenheng er det viktig å utnytte villfanget fisk så optimalt som mulig, både fra ferskvann og saltvann. I tillegg er det av stor betydning å bruke det potensialet som ligger i oppdrett av fisk. Dette er viktig både for den delen av befolkningen som spiser for mye mat av feil type, og for den delen av befolkningen som lider av for lavt energiinntak med mangel på viktige næringsstoffer.

Trykket i Fiskeribladet Fiskaren 18.06.14

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer