Fiskeri- og kystdepartementets evaluering av NIFES konkluderer med at instituttet leverer forskning på høyt nivå og meget god forvaltningstøtte. Rapporten avdekker også at det er behov for forbedring på noen områder.

Evalueringen konkluderer med at NIFES er en organisasjon som har vokst gradvis og jevnt både i omfang og i vitenskapelig dybde og bredde. NIFES innfrir i stor grad målene som er satt for virksomheten, og har vist evne til fornyelse som har skapt en vital organisasjon som ønsker å utvikle seg videre.

– Jeg synes det er veldig kjekt med en slik evaluering, og det viser at det NIFES har gjort de siste årene har vært riktig, sier Øyvind Lie, direktør ved NIFES.

Ledende i Norge på sine fagfelt

Rapporten fastslår også at NIFES har god måloppnåelse og leverer forskning på høyt nivå. Instituttet har også hatt en betydelig vekst i antall publikasjoner. Veksten er størst innen sjømat og helse, som er en bevisst satsing fra instituttet selv.

Veksten har også bidratt til at NIFES er ledende i Norge på sine fagfelt, og ledende internasjonalt på noen fagfelt. Evalueringen konkluderer også med at NIFES leverer meget god forvaltningsstøtte.

Vitalt forskningsinstitutt

NIFES leverer resultater effektivt, og veksten i forskningsresultater er høyere enn vekst i ressursbruk. Veksten bærer også preg av å være målrettet og ledelsen har i stor grad lykkes i å etablere en felles målforståelse på tvers av organisasjonen. Evalueringen fastslår at NIFES er et vitalt forskningsinstitutt som har og bør få mulighet til å vokse videre.

Evalueringen peker også på områder som kan forbedres, som økt synlighet, større gjennomslagskraft og videre utvikling innenfor sjømat og helse. Den gir også noen råd for videre utvikling av NIFES.

– Dette er stort sett i tråd med det vi jobber med for å utvikle instituttet videre, sier Lie.

Evaluert på tre områder

Evalueringen er utført av Pöyry og tar for seg tre hovedområder. Det første er måloppnåelse. Det andre er effektivitet, og hvordan instituttet og ressursene er organisert for å nå målene. Det tredje er hvordan måloppnåelsen kan bli mer effektiv i fremtiden.

Les saken hos Fiskeri- og kystdepartementet. 

LES HELE RAPPORTEN. 

Filer til nedlasting • Evaluering av NIFES- R-2012-022 SAA.pdf 1,6 mb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer