Foto: Helge Skodvin

Oppdrettslaksen spiser mindre marine råvarer og mer planteråvarer. Det fungerer godt og sikrer god vekst og helse når laksens egne ernæringsbehov er dekket.

Av Bente Torstensen

Så lenge laksen får dekket sine behov for næringsstoff, er det underordnet hvilke råvarer som bidrar med disse. Enkelt sagt: laks har behov for næringsstoff, ikke råstoff.

Akkurat som folk, må fisk dekke sine ernæringsbehov ved å spise fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler hver dag. Næringsstoffene vi trenger får vi i oss når vi spiser et variert kosthold slik Helsedirektoratet anbefaler. Oppdrettslaks får sine næringsstoff fra fiskefôr som er laget av fett- og proteinråstoff tilsatt nødvendige vitaminer, mineraler, andre essensielle næringsstoff og en stivelsekilde for å binde det hele sammen til fôrpellets.

I motsetning til folk er det ikke kontroversielt for laksen å spise lavkarbo-diett. Laks er en karnivor art, en rovfisk, som i naturen spiser fisk og krepsdyr. Det betyr at den trenger å spise mye protein og fett for å vokse godt og ha god helse, mens den tåler bare litt karbohydrater i kosten.

For femten år siden var laksefôret laget av fiskeolje og fiskemel som er veldig gode fett- og proteinkilder. De marine råvarene, fiskeolje og fiskemel, ble laget for å ta vare på fiskeressurser som ikke kunne brukes til menneskemat og ble tidligere brukt som brensel og til husdyrfôr i landbruket. De var billige, lett tilgjengelige og ga fisken overskudd av marint fett, protein av høy kvalitet, og en rekke vitaminer og mineraler i overskudd. I dag er fiskeolje og fiskemel en begrenset og verdifull ressurs. Derfor er det pellets med mer råvarer fra planteriket som gjelder – som det har gjort i økende grad de siste ti år.

Vitaminer og mineraler som før hovedsakelig ble tilført fisken via de marine råvarene kan fremstilles og tilsettes fôret i den mengden fisken har behov for. Ny forskning viser at fôr basert på planteråstoff må tilsettes mer av flere typer mineraler og vitaminer for å dekke laksens behov for næringsstoff som sikrer god vekst og produksjon av robust fisk. Det skyldes at sammensetningen av råstoff og næringsstoffenes kjemiske form er avgjørende for mengden næringsstoff som trengs for å dekke laksens behov.

Mange komponenter i fôr påvirker hvor effektivt vitaminer og mineraler tas opp, og utnyttes av laksen. Som eksempel er fiskemel en god kilde for mineralet selen, blant annet fordi selen i fiskemel er den formen som lettest tas opp og utnyttes. Hvis all selen tilsettes i en annen kjemisk form må lavere tilgjengelighet av selen oppveies ved å tilsette mer for å dekke laksens behov. Andre komponenter i planteråstoff, som fiber og fytat, kan gjøre mineralene sink og mangan mindre tilgjengelig for laksen. På den måten er råstoffsammensetningen avgjørende for hvor mye næringsstoff fôret må inneholde for å dekke laksens praktiske ernæringsbehov.

Laks har behov for næringsstoff, men fett- og proteinråstoffet avgjør laksens praktiske ernæringsbehov i dagens og fremtidens fiskefôr.

 

Trykket i Fiskeribladet Fiskaren 26.11.14

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer