Foto: NIFES

Høye nivåer av selen og kvikksølv kan i kombinasjon redusere fertiliteten hos fisk.

Selen er et næringsstoff som alle dyr og mennesker trenger, men som også blir giftig dersom en får i seg for mye. Selen bør en derfor være litt forsiktig med. Samtidig er det vist at ekstra selen kan beskytte mot effekten av metylkvikksølv, et giftstoff som kan ødelegge nervene våre.

I en studie nylig publisert i Aquatic Toxicology har forskere fra NIFES studert samspillet mellom selen og kvikksølv hos sebrafisk. De fant uheldige effekter av høyt selen, men ikke før de lot sebrafisken lage avkom.  Det viste seg at den mengden selen som var beskyttende mot den negative effekten av metylkvikksølv i første omgang var ødeleggende når neste generasjon ble dannet. Metylkvikksølv forsterket den negative effekten.

– Dette var et overraskende funn, sier stipendiat ved NIFES, Samuel Penglase.

Studien er blant de første som undersøker effekten av selen og metylkvikksølv, den organiske formen av kvikksølv, både på vekstfasen og på reproduksjon hos fisk. Den kan bidra til å øke forståelsen av hvordan selen og metylkvikksølv gjensidig påvirker hverandre i reproduksjonen også hos mennesker.

Tidligere studier, blant annet fra NIFES, viser at selen kan redusere den uheldige virkningen av metylkvikksølv i kroppen. Dette fikk forskerne bekreftet i denne studien. Selen bidro til å redusere dødeligheten og hindre redusert vekst, en effekt av økt eksponering for metylkvikksølv.

LES OGSÅ: Sunn og usunn i sum

I forsøket ble sebrafisk fôret med ulike dietter. To grupper fikk dietter med høye nivå av metylkvikksølv. En av disse hadde et høyt innhold av selen. En tredje gruppe fikk samme nivå av selen mens en fjerde gruppe fungerte som kontroll. De fikk verken ekstra metylkvikksølv eller selen.

Fisk i gruppen som fikk i seg høyt selen fikk færre levedyktige avkom enn fisk fra kontrollgruppen. I gruppen som fikk høyt nivå av både selen og metylkvikksølv ble effekten forsterket. Mens fisk som bare fikk høyt kvikksølvnivå hadde flere avkom enn i gruppen som fikk selen i tillegg.

– Vi forventet at metylkvikksølv isolert sett ville ha en negativ effekt på reproduksjonen. I stedet oppdaget vi at dietten som inneholdt metylkvikksølv hadde liten innvirkning på reproduksjon hos sebrafisk. Økt mengde selen hadde derimot en større negativ innvirkning, sier Penglase.

Nivåene av selen og kvikksølv i forsøket var henholdsvis 10 og 12 milligram per kilo fôr.  Disse nivåene likner de man kan finne i fisk fra svært forurensede områder.  Det ikke tillatt å omsette mat som inneholder 0,5 milligram kvikksølv per kilo eller mer. Tolerabelt daglig inntak (TDI) for selen er 0,4 mg per dag for mennesker.  Selen er et essensielt mineral, og alle organismer trenger noe av dette i dietten. For mennesker er selenbehovet ca. 0,05 milligram per dag.

Penglase understreker at studien ikke sier noe om effekten stoffene har i reproduksjon hos mennesker. Han mener likevel bildet av selen og hvordan dette virker i kombinasjon med metylkvikksølv må nyanseres.

– Sebrafisk og pattedyr har mange gener felles og en metabolisme som likner. Det er mulig at effektene av kvikksølv og selen vi har sett i sebrafisk kan vise seg å være gyldige også for mennesker.  Derfor bør denne studien føre til nye undersøkelser av hvordan selen og kvikksølv påvirker reproduksjonen hos pattedyr, sier Penglase.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer