Blåkveite på hvit bakgrunn
Foto: Pål Thomas Sundhell

Blåkveite fanget langs Eggakanten i 2014 hadde lavere nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB enn tidligere. Det er andre året på rad at nivåene er under EUs grenseverdi i dette området.

– Det har vært stor variasjon i nivåene av disse miljøgiftene i blåkveite de siste årene, men nå har det vært to år der vi har funnet lavere nivåer. Men det er fremdeles for tidlig å si om det er et stabilt lavere nivå, sier Bente Nilsen, forsker ved NIFES.

Fra 2006 til 2008 gjennomførte NIFES en basisundersøkelse av blåkveite. Den avdekket at nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB overskred grenseverdien for disse stoffene. I 2012 ble områdene mellom 65 og 68 grader nord langs Eggakanten stengt for fiske. I 2013 var nivåene under grenseverdi, men fortsatt høye sammenlignet med blåkveite fanget andre steder.

I 2014 var ingen samleprøver over grenseverdi, og ingen stasjoner hadde et gjennomsnittlig nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB over EUs grenseverdi. Det ble imidlertid funnet noen enkeltfisk som var over grenseverdi. Ni av 125 fisk overskred grenseverdien for dioksiner og dioksinlignende PCB, og tre fisk overskred grenseverdien for PCB₆.

– Det har vært stor variasjon de siste årene, og det har ikke vært mulig å se en klar tidstrend, sier Nilsen.

NIFES vil fortsette overvåkningen i 2015 og vil ta prøver fra de samme stedene som i 2014. Områdene langs Eggakanten er fremdeles stengt for fiske.

Filer til nedlasting

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer