Blåkveite på hvit bakgrunn
Foto: Pål Thomas Sundhell

Blåkveite fanget langs Eggakanten i 2013 hadde lavere nivåer av dioksiner og dioksinliknende PCB enn tidligere. Ingen stasjoner hadde nå et gjennomsnittlig nivå av dioksiner og dioksinliknende PCB over EUs grenseverdi.

Fra 2006 til 2008 gjennomførte NIFES en basisundersøkelse av blåkveite. Denne undersøkelsen avdekket at nivåene av dioksiner og dioksinliknende PCB overskred grenseverdien for disse stoffene. Resultater fra undersøkelser av områdene i 2011 og 2012, har variert betydelig.

Nivået av dioksiner og dioksinliknende PCB i blåkveite var lavere i 2013 enn tidligere år, og ingen stasjoner hadde nå gjennomsnittsverdier over EUs grenseverdier. Det er tydelig at nivåene varierer svært mye fra år til år, og det er foreløpig vanskelig å se noen klar tidstrend i verdiene av disse miljøgiftene i blåkveite.

Filer til nedlasting

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer