Nye analyser viser generelt lavere verdier av dioksin og dioksinlignende PCB i blåkveite enn tidligere.

Det ble i perioden 2006 til 2008 gjennomført en omfattende basisundersøkelse av blåkveite i Norskehavet og Barentshavet. Resultatene viste at det var høye verdier av dioksiner og dioksinlignende PCB i to deler av fangstområdet. NIFES har på bakgrunn av prøver samlet inn av Havforskningsinstituttet gjort en oppfølgingsanalyse av blåkveite i mars og april 2011.

Resultatene viser lavere verdier enn det som ble funnet i 2006 til 2008.

Men på grunn av manglende data fra ett av prøveområdene, bør man unngå å fiske der.

NIFES foreslår at det blir tatt ytterligere prøver for analyse under årets fiske for å bedre datagrunnlaget for oppfølgende risikovurderinger.

Kontaktperson:
Amund Måge
Telefon: 95025505
E-post: ama@nifes.no/

 

LES MER:

Filer til nedlasting • Oppfølging av basisundersøkelse blåkveite-mars_april2011.pdf 327,4 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer