Fredag 18. juni disputerer Liv Søfteland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Application of primary cell cultures for the toxicological evaluation of contaminants in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.)”

Fisk kan bli eksponert for blandinger av miljøgifter som igjen kan påvirke hverandres giftighet. Akkumulering av miljøgifter som dioksiner, PCB og PBDE er en utfordring i henhold til mattrygghet fordi disse miljøgiftene er vist å kunne føre til en rekke toksiske effekter. På grunnlag av et sterkt press på de fornybare ressursene i havet foreligger det et behov om å gå over til mer plantebasert for fôr i fiskeoppdrett. Ved anvendelse av fôr basert på vegetabilsk olje (VO) reduseres andelen av miljøgifter som akkumuleres i fisk men introduserer i stedet andre miljøgifter som pesticider.

 

Les mer på Universitetet i Bergen sine nettsider

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer