Foto: NIFES

Analyserte saltverdier, målt som natrium, var i flere av produktene høyere enn deklarerte verdier.

NIFES har undersøkt innholdet av næringsstoffer i taco-produkter på det norske markedet på oppdrag for Mattilsynet.

Resultatene viser at både tortilla-lefser, tacosaus og kryddermikser inneholder mer salt enn det som deklareres, og den prosentvise overskridelsen var høyest i en av tacosausene. To av produktene deklarerte ikke saltinnholdet. Kryddermiksene hadde det høyeste saltinnholdet av de analyserte produktene, men innholdet var derimot i tråd med deklarasjonen.

– Vi har analysert et utvalg av de mest kjøpte produktene i norske butikker for å finne ut om deklarert næringsstoffinnhold stemmer overens med analyserte verdier. For proteiner og totalt fettinnhold var det samlet sett god overensstemmelse mellom deklarerte og analyserte verdier, sier Lisbeth Dahl, forsker ved NIFES.

For de ulike typene av karbohydrater var det derimot mer variasjon i verdiene. Stivelse var for eksempel ikke deklarert i noen av taco-produktene, men analysene viste at alle inneholdt stivelse.

I tillegg ble innholdet av tungmetaller, som arsen, kadmium og bly, og innholdet av alle disse var lavt i alle produktene.

Alle resultatene, inkludert vitamin- og mineralanalyser, finnes i Matvaretabellen.

Filer til nedlasting

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer