Oppdrettsanlegg
Foto: Helge Skodvin

For å dokumentere mattryggheten kartlegges innholdet av legemidler i oppdrettsfisk. Dette omfatter også flere lusemidler, inkludert diflubenzuron og teflubenzuron. Det er aldri påvist overskridelser for noen lusemidler i henhold til det internasjonale regelverket for legemidler i mat. Oppdrettsfisk er derfor trygg mat.

NIFES har på oppdrag fra Mattilsynet siden 2002 analysert 6230 fisk for innhold av 8 ulike lusemidler. For to av lusemidlene, diflubenzuron og teflubenzuron som det har vært spesielt fokus på i den senere tid, er det i denne perioden analysert prøver fra til sammen 645 fisk.

Overvåkningsresultatene viser at:

  • Det har aldri vært påvist rester av godkjente lusemidler som overskrider internasjonalt fastsatte grenseverdier i oppdrettsfisk til konsum.
  • Diflubenzuron og teflubenzuron har aldri vært påvist i fiskefilet. Metodene for å analysere disse stoffene er i stand til å påvise konsentrasjoner som er en hundrededel av internasjonalt fastsatte grenseverdier.
  • Det har aldri vært påvist rester av ulovlige lusemidler.

Overvåkningen av lusemidler i fisk er en del av overvåkningsprogrammet for fremmedstoffer i oppdrettsfisk som inngår i et større EU initiert overvåkningsprogram for animalske matvarer. Antall analyser per år fastsetets på bakgrunn av produksjonsvolumet, og de aller fleste prøvene er fra laks. I 2008 var det ca 9000 prøver som ble analysert. Mattilsynet er ansvarlig for at direktivet gjennomføres i Norge. NIFES gjør det analytiske arbeidet og den faglige vurderingen av resultatene.

Denne artikkelen ble revidert 10.februar.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer