Flere undersøkelser fra Norge og utlandet dokumenterer at filet fra oppdrettsfisk som går til konsum er fri for kveis.

En rapport fra EFSA fra 2010 konkluderer med at risikoen for kveis i oppdrettsfisk som er fôret med tørrfôr er ubetydelig. Rapporten bygger på dokumentasjon fra flere land som driver med oppdrett av fisk, inkludert Norge.

Studien fra Veterinærinstituttet som er omtalt i media, viser også at det ikke ble funnet kveis i fisk som gikk til konsum. Kveis ble funnet i taperfisk, det vil si fisk som taper vekt og ikke går til konsum.

– Funn av kveis i taperfisk fra et enkelt oppdrettsanlegg i Sør-Norge gir ikke grunnlag for å forandre på konklusjonen fra EFSA, sier Arne Levsen, forsker ved NIFES.

For å forstå mer av kveisens biologi, i og rundt oppdrettsanlegg, er NIFES i gang med en oppfølgende undersøkelse fra samme oppdrettsanlegg, på oppdrag fra Mattilsynet. Undersøkelsene er gjort på laks som ikke er ferdigvokst, og så langt er 270 fisk tatt ut.

De foreløpige resultatene viser at det ikke er noen funn av arten Anisakis simplex, rundmarken som kan gi skade hos mennesker. Det er blitt gjort noen funn av Hysterothylacium aduncum, en rundmark som finnes på fiskens innvoller. Denne typen rundmark er ufarlig for mennesker.

Tidligere har NIFES undersøkt kveis i oppdrettskveite, og det ble ikke rapportert om noen funn. Nå pågår også en undersøkelse av kveis i oppdrettstorsk. Så langt er ca 500 fisk undersøkt, og det er foreløpig ikke funnet kveis.

– Vår oppfølgende undersøkelse støtter også opp under konklusjonen om at risikoen for kveis i oppdrettsfisk er ubetydelig, sier Levsen.

Les også:

Fakta om kveis

 

Kontakt: Arne Levsen

Telefon: 977 40 545

E-post: Arne.Levsen@nifes.no/

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer