Foto: NIFES

En ny undersøkelse viser at filet fra brosme, kveite og uer fra området nord for Bodø har lave nivå av kadmium, til tross for høye nivå i krabbe fra samme område.

I 2011 ble krabber fra hele norskekysten undersøkt for innhold av uønskede stoffer. Resultatene viste at nivået av kadmium i krabbe var betydelig høyere nord for Saltfjorden enn lenger sør. På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt brosme, kveite og uer for uønskede stoffer i samme område.

Les hele rapporten.

– Vi undersøkte om fisk også var forurenset av kadmium, men filet fra både brosme, kveite og uer viste lave verdier av kadmium, sier Amund Måge, forskningssjef ved NIFES.

Tidligere forskning ved NIFES har vist at fisk som laks og torsk,  i svært liten grad akkumulerer kadmium i filet. Men for å utelukke at andre sjømatprodukter i området med forhøyet kadmium i krabbe er påvirket, var det et behov for oppfølgningsundersøkelser. Brosme, uer og kveite er bunnlevende arter, og som kan ta opp kadmium i større grad enn torsk og laks. Dette er arter som blir store og gamle, og derfor kan akkumulere tungmetaller.

Filet fra brosme, kveite og uer (på bildet) har lave nivå av kadmium i filet.

Totalt 64 fiskefileter ble undersøkt.  Ingen enkeltfisk hadde kadmiumverdier som var over EUs grenseverdi, unntatt en kveite på 28 kilo. Denne ene kveiten hadde også høye verdier i lever av kadmium, men også av arsen og kvikksølv.

– Gjennomsnittet for kveiter fra den stasjonen denne kveiten ble fisket på, var likevel under en tredjedel av grenseverdi. Ut i fra dette arbeidet og tidligere analyser anser vi ikke kadmium i fiskefilet som et problem, sier Amund Måge.

 

Filer til nedlasting • Rapport-tungmetaller i fisk-Nordland-13-05-16.pdf 273,4 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer