Det er lave konsentrasjoner av uønskede stoffer i oppdrettsfisk, og ingen ulovlige legemidler ble funnet, viser ny rapport for 2011.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt innhold av lovlige og ulovlige legemidler, tungmetaller og andre miljøgifter i norsk oppdrettsfisk. Resultatene viser at konsentrasjonene av lovlige legemidler og miljøgifter er lave.

40 prosent av prøvene ble undersøkt for legemidler og stoffer som er ulovlig å bruke i matproduksjon, som for eksempel steroider. Ingen av disse stoffene ble funnet.  60 prosent av prøvene ble undersøkt for legemidler som er tillatt å bruke, samt miljøgifter som tungmetaller, PCB, dioksiner og sprøytemidler. Alle målingene viste resultater under grenseverdi.

– Det er lave nivå på alt, og dette samsvarer også med tidligere lave funn, sier Ole Jakob Nøstbakken, forsker ved NIFES.

LES RAPPORTEN HER.

Prøver fra hele landet

Rapporten bygger på analyser av totalt 11 765 oppdrettsfisk. Filet fra 10 105 fisk og lever fra 1660 fisk ble analysert. Prøvene ble tatt fra slakterier og fiskeanlegg i hele landet.

Konsentrasjonen av de fleste lovlige legemidlene som det er undersøkt for lå under deteksjonsgrensen, grensen for det som er mulig å påvise.

Årlig program

Overvåkningsprogrammet har siden 1998 blitt gjennomført etter krav fra EU (direktiv 96/23) som pålegger styresmaktene å kartlegge uønskede stoffer i mat- og råvarer fra dyr. Mattilsynet har ansvaret for prøvetaking og gjennomføring i Norge. NIFES har ansvaret for analyser av den delen av programmet som omfatter oppdrettsfisk.

Les rapporten for 2010 her.

Les rapporten for 2009 her.

Kontakt:
Ole Jakob Nøstbakken
Telefon: 948 726 36
E-post: ono@nifes.no/

Filer til nedlasting • 9623 rapport for 2011.pdf 964,3 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer