Marin olje
Foto: NIFES

Det er funnet lave nivåer av miljøgifter i marine oljer som brukes som kosttilskudd for mennesker. Nivåene var mye lavere enn de øvre grenseverdiene som gjelder i EU og Norge, og dette er i tråd med resultater fra tidligere år.

På oppdrag fra Mattilsynet undersøker NIFES hvert år innholdet av uønskete stoffer i ti ulike marine oljer som er i salg som kosttilskudd for mennesker. I 2013 ble det kjøpt inn tre prøver av fiskeoljer, fire prøver av oljer som var blandinger av fiskeoljer og planteoljer, to prøver av seloljer og én prøve av krillolje fra butikk.

-Resultatene for prøvene som ble kjøpt inn i 2013 viste som tidligere år at alle de marine oljene hadde nivåer under de øvre grenseverdiene som gjelder for miljøgifter i EU og Norge, sier Bente M. Nilsen, forsker ved NIFES.

Det er særlig nivået av de fettløselige organiske miljøgiftene, for eksempel dioksiner og dioksinlignende PCB, man er på vakt for i marine oljer. Urensede marine oljer kan ha høye nivåer av organiske miljøgifter, og marine oljer til humant konsum blir derfor renset. Nivåene av dioksin og dioksinlignende PCB i oljene som ble undersøkt i 2013 var mye lavere enn EUs øvre grenseverdi. Dette tyder på at oljene er blitt tilstrekkelig renset.

Filer til nedlasting

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer