Næringsstoff lab-oppsett
Foto: Eivind Senneset

Laboratorium for næringsstoff har et bredt ansvarsområde, og har analysemetoder for alle næringsstoffer.

Vi analyserer en rekke prøvematriks. Hovedvekt er på fisk, men vi analyserer også andre matriks når vår kompetanse etterspørres, som for eksempel analyser vi matvarer for Mattilsynet der resultatene skal inn i Matvaretabellen. Laboratoriet er delt inn i tre hovedområder; næringsstoffanalyser, syntetiske antioksidanter og kvalitetsparametere.

Næringsstoffanalyser

Laboratoriet analyserer alle vitaminer, fettsyrer, aminosyrer og energi. I tillegg til næringsstoffanalyser for prosjektene ved NIFES, har vi de siste årene screenet nye fiskearter for næringsstoffer. Disse dataene legges ut i NIFES sjømatdatabase. Dataene som vi analyserer for Mattilsynet i Matvaretabellen kan finnes her. 

Laboratoriet har i 2014 utviklet en metode for kvantitativ bestemmelse av balenin i ulike prøver fra hval. Balenin er et dipeptid med spesiell påvirkning på folks helse. Laboratoriet har også en metode som måler en metabolitt av histidin (NAH) i linser fra fisk for å gi et statusmål på katarakt og behov for justering av histidin i fiskefôret.

Syntetiske antioksidanter

Laboratoriet har analysemetoder for bestemmelse av de syntetiske antioksidantene ethoxyquin (EQ), et nedbrytningsprodukt av EQ (EQ-dimer), butylhydroksytoluen (BHT) og butylert hydroxy anisole (BHA). Alle disse er godkjente for bruk i dyrefôr, og tilsettes for å beskytte mot harskning.

Kvalitetsparametere

Laboratoriet bidrar med kvalitetskontroll av sjømat i Mattilsynet sitt overvåkningsprogram for import av sjømat. I disse prøvene måles total flyktig nitrogen (TVB-N), histamin og TBARS (Thiobarbituric acid reactive substanses). For disse finnes grenseverdier i EU, og vi varsler Mattilsynet når vi finner resultater som ligger rundt eller over grenseverdi.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer