Molecular-lab
Foto: Eivind Senneset

På laboratorium for molekylærbiologi utfører vi analyser innen fagområdene molekylærbiologi, mikrobiologi, parasittologi og biokjemi.

I tillegg har vi driftsansvaret for forsøksdyravdelingen på NIFES.

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi er studiet av blant annet DNA, RNA og protein, og hvordan disse virker i ulike livsprosesser. På laboratoriet analyserer vi uttrykket av ulike gen og protein etter at organismene (for eksempel fisk, mus, celler) har blitt utsatt for ulik påvirkning fra mat eller fôr (næringsstoffer og/eller fremmedstoffer). Laboratoriet har to cellelaboratorier der vi benytter ulike celletyper, og arbeider både med primærcellekulturer og cellelinjer. Her ser vi på hva som skjer med cellene når vi utsetter de for ulike næringsstoffer og/eller toksiske stoffer.

Mikrobiologi

Mikrobiologi er læren om ulike bakterier. På vårt laboratorium analyserer vi for mange ulike typer bakterier som kan finnes i mat og produksjonsmiljø. I tillegg utfører vi screeningtest for ulike typer medisinrester i fisk.

Parasittologi

På parasittlaboratoriet sjekker vi fisk og sjømatprodukter for parasitter. Den parasitten vi arbeider mest med er kveis (Anisakis simplex), som er en makk man kan se rundt innvollene til fisk. Denne makken fluoriserer under UV-lys, et prinsipp vi utnytter i analysemetoden.

Biokjemi

Biokjemi er læren om ulike kjemiske prosesser som skjer i levende organismer som for eksempel fisk. På vårt laboratorium analyserer vi for stoff som inngår i disse prosessene, som for eksempel ulike enzym og hormon.

Avdeling for forsøksdyr

På forsøksdyravdelingen har vi mus og sebrafisk. Alle dyrene får tilsyn hver dag, og vi har gode rutiner for å sikre dyrevelferd.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer