Illustrasjon av vektskål
Illustrasjon: NIFES

I år er det kommet to nye tungvektere på banen, og de er enige om at vi bør spise mer fisk.

Av Ingvild Eide Graff

Lurer du på hva du selv, barna eller barnebarna dine bør spise? Har det bekymret deg hva du puttet i munnen da du var gravid? Da er du ikke alene. Alle vi mennesker spiser mat, og det er naturlig å være opptatt av at den skal være sunn og trygg. Vi må altså gjøre de riktige matvarevalgene i butikken. Det som er kritisk i denne sammenhengen, er hvem som får påvirke hvilke matvarer vi velger å servere oss selv og familien. Fra tid til annen kommer det enkeltoppslag i media som kan virke skremmende, og som fort kan få altfor stor vekt i våre matvarevalg. Det kan være av typen «Giftig sild». Da er det viktig å stoppe litt opp. Er det aktuelle oppslaget basert på én enkelt vitenskapelig publikasjon, eller representerer overskriften i tabloidavisen hovedoppfatningen blant forskere innenfor dette feltet? Det er her tungvekterne kommer inn i bildet. Når jeg snakker om tungvektere, er det selvsagt ikke tungvekterne med flest kilo på badevekten jeg har i tankene. Jeg tenker på de store internasjonale rapportene basert på grundig, vitenskapelig dokumentasjon. I år er det kommet én fra Europas mattrygghetsorgan (EFSA) og én fra FDA (Food and Drug Administration) i USA. Begge konkluderer med at vi bør spise mer fisk. Dette gjelder spesielt for gravide av hensyn til barnas hjerneutvikling. I disse rapportene er det tatt hensyn til innholdet av både næringsstoffer og uønskete stoffer i fisken.

Den europeiske rapporten konkluderer med at 1-4 sjømatmiddager i uken i løpet av svangerskapet er koplet med bedre nevrologisk utvikling hos barnet. Barna til de mødrene som ikke spiser sjømat har ikke den samme positive nevrologiske utviklingen. Denne konklusjonen er basert på det vitenskapelige grunnlaget fra til sammen 155 internasjonale publikasjoner som har vært vurdert av forskerkolleger verden over.

Den amerikanske rapporten konkluderer med at amerikanske kvinner spiser for lite fisk, og at vi bør spise 2-3 sjømatmåltider i uken. Dette er spesielt viktig for gravide kvinner, kvinner i fruktbar alder, og små barn. Det er fiskens betydning for vekst og utvikling hos fosteret, spedbarnet og de litt eldre barna som trekkes frem som hovedgrunnlaget for anbefalingen. Forskningsgrunnlaget for denne konklusjonen er hentet fra 120 vitenskapelige publikasjoner.

I Norge spiser barn og unge kvinner for lite fisk, og studier ved NIFES viser at dette går ut over vitamin D status, jodstatus og nivå av marint omega-3 i kroppen, spesielt hos disse gruppene i befolkningen. Hvis negative enkeltoppslag får oss til å velge vekk fisken, risikerer vi å endre kostholdet vårt til noe verre på feil grunnlag. Det må vi unngå, la tungvekterne påvirke mest!

Trykket i Fiskeribladet Fiskaren 01.10.14

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer