Foto: Helge Skodvin

Oppdrett av steril laks er en mulig løsning på konsekvensene av rømming, men forskning viser at det kan gi helse- og velferdsutfordringer for oppdrettsfisken.

Av forskningssjef Rune Waagbø.

Produksjon av steril fisk er en fornuftig måte å møte utfordringene med rømming av oppdrettslaks siden den ikke blir kjønnsmoden og kan formere seg i elvene våre. Dette er en av grunnene til at Fiskeridirektoratet har åpnet for et begrenset antall forskningskonsesjoner på steril laks.

I dag finnes det både sterile planter og frukt på markedet, som for eksempel banan. I tillegg produserer flere land i dag steril fisk, deriblant Frankrike hvor 80% av regnbueørreten er steril. Det er derfor verken et nytt eller uvanlig fenomen i matproduksjon. Steriliseringen skjer ved at nybefruktede egg utsettes for høyt trykk og temperatur, som gir en fullstendig steril populasjon. Den sterile laksen har tre sett med kromosomer og kalles derfor triploid laks.

Steril laks er ennå ikke i kommersiell produksjon, og forskning har vist at det kan oppstå helse- og velferdsproblemer hos slik fisk som må løses før vi kan erstatte oppdrett av vanlig laks med steril laks. Steril laks har høyere innslag av beinlidelser og øyelidelsen grå stær (katarakt) sammenlignet med vanlig laks. Foreløpige forskningsresultater viser at triploid laks ser ut til å trenge noe mer av visse næringsstoff periodevist i livet sitt for å holde seg frisk. For eksempel vil en økt mengde av mineralet fosfor i fiskens fôr kunne bedre beinhelsen. Tilvarende vet vi at aminosyren histidin i fôret til fisken reduserer øyelidelser hos laks.

Her kommer vi langt med kunnskap om hvordan næringsstoffer påvirker helsen til vanlig laks, men på enkelte områder blir steril laks litt som en ny oppdrettsart. I tillegg til at den har ulik omsetning av enkelte næringsstoffer, sammenlignet med vanlig laks, er det ting som tyder på at dette også vil gjelde omsetning av uønskede stoffer. For eksempel så vet vi at triploid ørret er mindre følsom for soppgifter enn vanlig fisk. Dette er knyttet til at cellene med sitt ekstra kromosomsett er mer robuste mot stoffer som påvirker genene negativt og gir sykdom. Den tilsynelatende ulike omsetningen av næringsstoffer og uønskede stoffer i steril fisk sammenlignet med vanlig fisk er bakgrunnen for at Mattilsynet har bestilt en vitenskapelig utredning om triploid laks er like trygg som vanlig laks.

Flere forsøk med triploid laks har også vist at fisken ikke håndterer utfordrende oppdrettsbetingelser som høye vanntemperaturer, stress og infeksjoner like godt som vanlig diploid laks. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og FHF er flere forskningsinstitusjoner sammen med næringen i gang med å studere hvordan man gjennom riktig fôring kan sikre optimal vekst og velferd hos triploid laks gjennom hele produksjonen.

Kunnskap fra dette prosjektet vil forhåpentligvis bidra til at oppdrett av steril fisk blir et reelt alternativ til å motvirke konsekvensene av rømt oppdrettslaks i fremtiden.

Kronikken sto på trykk i FiskeribladetFiskaren onsdag 8.mai.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer