Foto: NIFES

Det er på tide å trekke sjøpattedyrene frem fra glemselen og utnytte denne ressursen i kostholdet.

Av forskningsdirektør Livar Frøyland

Det er mange som leter etter enkeltstoffer som skal kurere det meste, fra forebygging av hjerte- og karsykdom til fedme, men er det som i ordtaket «at vi ikke ser skogen for bare trær»? Et engelsk uttrykk sier: «An apple a day keeps the doctor away» Er det ett enkelt stoff i eplet som er forklaringen eller er det det faktum at vi spiser hele eplet? Vi har så lett for å tro at det alltid finnes enkle svar, og at det finnes et vidundermiddel som innehar alle de gode egenskapene vi ønsker oss. I tillegg er det fint om løsningen foreligger i form av en pille.

Hva gjør de aller fleste av oss opptil flere ganger om dagen? Jo, vi spiser mat i ulike varianter – sunn som usunn. Jeg våger å påstå at de færreste av oss tenker over at vi spiser flere tusen enkeltstoffer i hvert måltid, og at det er hvordan alle disse stoffene virker sammen, som påvirker vår helse over tid.

Tilbake til sjøpattedyrene og helseeffekter. Det er godt dokumentert at det tradisjonelle kostholdet til inuittene i gamle dager motvirket de aller fleste livsstilssykdommene. Maten bestod hovedsakelig av sjøpattedyr og noe fisk. I tillegg fikk de dekket sitt behov for blant annet vitamin C gjennom å spise mageinnholdet til reinsdyr. Jeg skriver bevisst om kostholdet i gamle dager, for dagens kosthold blant inuittene består hovedsakelig av importert mat. Sykdomsbildet er også i stor grad i ferd med å bli som for den øvrige vestlige befolkningen. Nå er det jo en rekke andre forhold enn kostholdet som har endret seg blant inuittene, men jeg velger her å fokusere på maten.

Hva inneholder så sjøpattedyr av næringsstoffer som vi mennesker trenger? Litt forenklet sagt behøver mennesker hovednæringsstoff som fett, protein og karbohydrater. I tillegg behøver vi mikronæringsstoff som vitaminer, mineraler og sporelementer. Et kosthold bestående av sjøpattedyr, fisk, vilt og bær inneholder alle disse stoffene.

Det er verdt å merke seg at i det tradisjonelle kostholdet til inuittene, spiste de tilnærmet hele dyret med unntak av pels, magesekk og beina som ble benyttet til klær og redskap. Ved å spise nesten hele dyret sikret de seg at de fikk dekket alle næringsstoffene. Spekket inneholder fett og de marine omega-3 fettsyrene samt at kjøtt og blod er spesielt rikt på jern i en form som er lett å ta opp for mennesker. I tillegg inneholder indre organer og innvollene også viktige vitaminer. For å utnytte denne matvaren i kostholdet, må selvsagt også mattryggheten ivaretas.

Vi har i dag en stor etterspørsel etter marine omega-3 fettsyrer til ulike formål, og jernmangel er en av de viktigste mangelsykdommene på verdensbasis. Sjøpattedyr er en viktig men omstridt ressurs. Bestanden av sel er i visse områder tallrik, og mulighetene for en bærekraftig høsting er definitivt tilstede. Et viktig prinsipp er at vi må ivareta og utnytte hele dyret i tråd med det som inuittene gjorde. Fra et ernæringssynspunkt er sjøpattedyr en unik matressurs som ikke fullt utnyttes i dag, og som bidrar med viktige næringsstoffer. Kunnskap om sjøpattedyrenes betydning i kosten, bør vi finne ut mer om.

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 23. april 2014

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer