Foto: Helge Skodvin

Mange spiser oppdrettslaks i dag fordi den er kjent for å være en god kilde til marint omega-3, men hva skjer da når vi endrer oppdrettslaksen? Kanskje ingenting.

Av forskningsdirektør Bente Torstensen

Dagens oppdrettslaks er en av våre beste kilder til marint omega-3 (EPA og DHA). Det var den også for 10 år siden da den bare spiste marine råvarer gjennom fôret, og det kan den fortsette å være i fremtiden. Men da er det viktig at vi forstår oppdrettslaksens biologi og ernæringsbehov.

Utgangspunktet for marint omega-3 i dagens oppdrettslaks er veldig bra. Basert på innholdet av marint omega-3 i dagens oppdrettslaks dekker en middagsporsjon (150 g) behovet ditt for mer enn 12 dager. Foretrekker du laks som pålegg, dekker 12 gram hele behovet ditt for den dagen. Det er basert på anbefalinger fra europeiske matmyndigheter for å forebygge mot utvikling av hjerte/kar sykdom. Da er det ikke sånn at du nødvendigvis forebygger enda mer mot hjerte/kar sykdom hvis du spiser enda mer marint omega-3.

Laks er en god kilde til marint omega-3. Foto: Helge Skodvin

Laks lager omega-3 selv

Begrenset ressurstilgang av fiskeolje og fiskemel har ført til at fôr til laks inneholder andre råstoff i dag enn det gjorde for 10 år siden. Tilgang på fiskeolje og fiskemel vil heller minke enn å øke i fremtiden, og det realistiske perspektivet er at fôr til laks vil inneholde mindre fiskemel og fiskeolje i fremtiden enn det gjør i dag. Når oppdrettslaksen spiser fôr som inneholder planteråstoff som erstatning for fiskeråstoff kan det gjøre enkelte forbrukere engstelige for at vi ender opp med en ”plantelaks” som er helt uten marint omega-3. Det er laksens egne ernæringsbehov som bestemmer en mulig nedre grense for marint omega-3 i fôret, som igjen bestemmer mengden marint omega-3 i fileten. Vi vet at oppdrettslaks trenger noe, men vi vet ikke ennå hvor lite marint omega-3 som er nok for at laksen skal være frisk, vokse godt og ha god fiskevelferd.

Laksens unike biologi gjør det til og med mulig å få mer marint omega-3 i fisken enn mengden den har spist. Oppdrettslaks har nemlig evnen til å optimalisere mengden marint omega-3 i fileten når fôret er satt sammen på rett måte. Med utgangspunkt i plante- omega-3 har laksen det biologiske apparatet til å produsere marint omega-3 selv, og dette systemet blir mer effektivt når laksen får lite marint omega-3 i fôret.

En verdifull ressurs

Sjømat som del av et balansert kosthold er nødvendig for forebyggende folkehelse. I dag er marint omega-3 en verdifull ressurs som vi må forvalte på en forsvarlig måte til beste for folkehelsen. Oppdrettslaks produsert med tilgjengelige råvarer som dekker laksens ernæringsbehov kan inneholde mindre marint omega-3 enn i dag, men vil alltid være en matkilde til marint omega-3. Oppdrettslaks kan dermed være tilgjengelig mat for mange, og på den måten kan viktig marint omega-3 fett fordeles til flere. Det er bedre at flere folk får dekket sitt daglige behov for marint omega-3, enn at noen få får mye mer enn de trenger for å forebygge sykdom.

Denne kronikken sto på trykk i Fiskeribladet Fiskaren onsdag 6. mars.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer