Foto: Helge Skodvin

Kongekrabbe har lave nivåer av tungmetaller og organiske miljøgifter viser en ny rapport fra NIFES.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt kongekrabber fra 23 ulike posisjoner i Barentshavet, med ti krabber fra hver av posisjonene. Prøvene ble samlet inn i perioden september til oktober 2012. Både og bein og klør ble undersøkt for både tungmetaller og organiske miljøgifter. Det er første gang kongekrabbe i Norge analyseres for uønskede stoffer i så stort omfang.

– Resultatene viste at alle prøvene var under de maksimumsnivåene som EU og Norge har fastsatt for miljøgifter, sier Kåre Julshamn, seniorforsker ved NIFES.

Kongekrabbe er en forholdsvis ny krabbeart i Norge. Krabbene har spredd seg fra Russland, og er i dag en viktig sjømatsart. I dag selges den som kokt, rå og levende fra produsent, og det har tidligere vært lite kunnskap om innholdet av uønskede stoffer i kongekrabbe i Norge.

I samme undersøkelse ble også ti ulike marine oljer analysert for tungmetaller, Salmonella og organiske miljøgifter. Oljene ble kjøpt inn i ulike butikker i Bergensområdet, og besto av seks prøver av fiskeolje, tre prøver av selolje og én prøve krillolje. Ingen av prøvene var over EUs maksimumsnivå for sum dioksiner og dioksinlignende PCB, og Salmonella ble ikke påvist i noen av oljene.

Filer til nedlasting • Sluttrapport Mattilsynet kongekrabbe 2012 18 juni.pdf 737,8 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer