Foto: NIFES/Njord Svendsen

Tidligere forskning har vist at varm sjø fører til redusert appetitt og vekst hos oppdrettslaks. En ny studie ved NIFES viser at laksen vokser bedre på lavere temperaturer enn tidligere antatt.

I forsøket ble veksten på store laks målt i temperaturer på 13, 15, 17 og 19 grader, i løpet av en 45 dagers periode. Ved en temperatur på 19 grader reduserte laksen veksten med over 20 prosent, mens en temperatur på 13 grader ga høyest fôrinntak og vekst hos laksen.

– Dette forsøket viste at 13 grader var best for laksen, men optimal temperatur kan være lavere enn dette. Det må vi ha videre studier for å finne ut, sier Ernst Morten Hevrøy, forsker ved NIFES.

Laks som levde i en temperatur på 15 til 17 grader vokste godt i en periode på to uker. Men etter 45 dager hadde det påvirkning på laksen, i form av reduksjon av fôrinntak og tilvekst.

Global oppvarming vil påvirke laksen

Det er første gang det er publisert vekstdata på stor laks på disse høye temperaturene.

– Global oppvarming og høyere gjennomsnittstemperaturer vil få følger for laksen. Laksen er særlig utbredt på den nordlige halvkule, og vil bli påvirket av klimaendringer. Våre resultater viser at lakseveksten er temperatursensitiv, sier Hevrøy.

En tidligere studie ved NIFES viste at varmt hav ga laksen mindre appetitt, og at den reduserte forinntaket med 50 prosent ved høye temperaturer.

Resultatene i dette forsøket viser at laksen får en brems i vekstmønsteret ved høy temperatur. Hormonet som signaliserer til cellene at de skal vokse (insulin-lignende vekstfaktor IGF-I), blir påvirket av IGF- bindende hormoner slik at laksen prioriterer vekst i de vitale organene, og mindre i muskel.

– Dette kan hjelpe oss til å forstå de biologiske prosessene til laksen, og særlig forstå hvor mye temperaturen betyr for fôrutnyttelse og vekst i varmtvanns-perioder, sier Hevrøy.

Del av klimaprosjekt

Studien er gjennomført i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Nofima, Hokkaido University, oppdrettsselskapet Marine Harvest og fôrprodusenten Skretting. Den er en del av et større klimaprosjekt. Finansiert av toppforskerstipend fra Forskningsrådet skal Hevrøy arbeide videre med problemstillinger knyttet til oppdrett i høyere temperaturer.

Arbeidet er publisert i Journal of Comparative Physiology B.

Kontakt: Ernst Morten Hevrøy

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer