Et åpent kamskjell med alle organene på plass. Fordøyelseskjertelen inneholder mye kadmium og bør unngås. I Norge spiser vi vanligvis bare lukkemuskel og rogn.
Et åpent kamskjell med alle organene på plass. Fordøyelseskjertelen inneholder mye kadmium og bør unngås. I Norge spiser vi vanligvis bare lukkemuskel og rogn. Foto: NIFES

Ved NIFES har man analysert innholdet av kadmium og bly i kamskjell og o-skjell høstet i norske farvann. Resultatene viser overskridelser av EUs øvre grenseverdi ved analyse av fordøyelseskjertelen i kamskjell og nyre fra o-skjell.

Høyt kadmiumnivå i fordøyelseskjertelen i kamskjell

Skjell tar til seg næring ved å filtrere sjøvann. De får samtidig i seg partikler som kan inneholde fremmedstoffer. Resultatene fra NIFES viste at kamskjell har lite bly i seg. Mengden av bly (0,02 – 0,08 mg/kg) lå godt under EUs øvre grenseverdi på 1,5 mg/kg.

Det viste seg imidlertid at innholdet av kadmium (3,7 – 8,4 mg/kg) overskred EUs øvre grenseverdi når man målte kadmiuminnholdet i all innmaten fra skjellet, men at mesteparten fantes i fordøyelsesorganet. Dersom man måler kadmiuminnholdet i kamskjellet etter at fordøyelseskjertelen er fjernet, var kadmiuminnholdet under EUs øvre grenseverdi.

Nivået av kadmium i muskel og gonade (0,11-0,75 mg/kg) lå under EUs øvre grenseverdi på 1 mg/kg.  I Norge er det vanligvis disse delene som spises.

Bly og kadmium i nyre fra o-skjell

O-skjell er mindre kjent enn kamskjell, men er velsmakende og serveres ofte som en delikatesse.  Mesteparten av kadmiumet i de analyserte o-skjellene var lokalisert i nyrene, og ikke i fordøyelsesorganet som hos kamskjell. Forekomsten av kadmium i o-skjellene varierte fra 0,35-1,5 mg/kg, og det høyeste innholdet ble funnet i de største og eldste skjellene. Dersom nyrene fjernes, er nivået av kadmium i disse skjellene også godt under EUs øvre grenseverdi på 1,0 mg/kg.

Konsentrasjonen av bly i prøvene fra o-skjell lå i området 1,4 til 6,6 mg/kg. Mer enn 90 % av blyet som var til stede i prøvene fra o-skjell ble funnet i nyren. Organet er det eneste som har sort farge. EUs øvre grenseverdi for bly er 1,5 mg /kg.

Les også: Mattilsynets kostholdsråd for kamskjell og o-skjell

Kontaktperson:
Forskningssjef Kåre Julshamn, Program for overvåkning, NIFES
Telefon: (+47) 99 48 77 01
E-post: kju@nifes.no/

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer