Vil du delta i en studie der det undersøkes om omega-3 fettsyrer fra laks, fruktjuice eller kapsler tas opp ulikt i kroppen?

 

 

  

 

Forskningsstudie: Omega-3 opptak fra fisk, juice og kapsler

Er du over 18 år og ved generell god helse ønsker vi nå å komme i kontakt med deg. De med lavt inntak av omega-3 er spesielt interessante med tanke på deltagelse i studien.

Prosjektansvarlig NIFES ønsker å undersøke om inntak av laks, fruktdrikk med omega-3 eller 2 typer omega-3 kapsler gir ulikt opptak av omega-3 fettsyrer i kroppens blod. Omega-3 inntak har spesielt god dokumentert helseeffekt for hjertet.

Studien varer i 8 uker og foregår ved Senter for kliniske studier Bergen AS. Deltagere blir tilfeldig valg ut til å innta et av omega-3 produktene og kan ikke spise andre omega-3 produkt i de 8 ukene.

Deltagelse i studien er gratis. Tidspunkt for gjennomføring etter avtale. Dersom du tror dette er interessant for deg, ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Senter for kliniske studier Bergen ASNattlandsveien 89, 5094 BERGEN

Telefonnummer: 55 27 79 10 mandag-torsdag mellom klokken 08.00-11.00 og 14.00-16.00 (innen 24. februar)

Studien er en kombinasjon av to prosjekter, der involverte institusjoner er: Senter for kliniske studier Bergen AS, Marine Harvest Ingredients AS, Smartfish AS, Myklebust Trading AS, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, GC Rieber Fondene AS, Karsten J Ellingsen AS, Universitetet i Oslo, Uppsala Universitet i Sverige og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer